Istoria formatiei Zdob si Zdub

Forma?ia "Zdob ?i Zdub" a fost ?nfiin?at? ?n 1994 ?n Republica Moldova.
Spre aten?ia Domniilor Voastre, din vorbele lui Roman – Preistoria trupei „Zdob ?i Zdub”… preistoria despre care nimeni nu ?tia p?na acum.
Roman: Totul a ?nceput ?n jurul anilor 89-90. Eu, Anatol (cu care eram ?ntr-o clasa) ?i Mihai (care era dintr-o clasa mai mica) ?nv??am ?n ?coala Nr.2 din Str??eni. Eu tr?iam ?n regiunea Podului lui Volocii ?i ?n timpul liber veneam ?n centru s? m? distrez cu b?ie?ii. ?mpreuna c?ntam, f?ceam muzica, priveam videoclipuri ?i discutam – petreceam timpul ?ntr-un mod creativ. Adun?ndu-ne la Anatol acas?, noi c?ntam ?i ?nregistram c?ntece (de-ale The Beatles ?i Roxette), b?team ritmul pe c?r?i, ?n loc de tobe, ?i c?ntam ?n microfoane antediluviene. ?nstrumente proprii nu aveam, ?n afara de furculi?e, linguri, c?r?i ?i o chitar? acustic? foarte chinuit?. Toate crea?iile noastre le ?nregistram la un magnetofon „Electronica 302M”. Procesul lent al jocului de-a muzican?ii s-a transformat ?n ceva mai serios c?nd s-a intors din armata fratele lui Mihai – Alexandru. A ap?rut un lider ?i un vis. Alexandru (Sasha) c?nta bine la chitara ?i era ambi?ios. El ne-a str?ns ?ntr-o trupa ?n care fiecarea ?i-a ales un rol. Sasha era vocalist ?i c?nta la chitara, Mihai era la tobe, Anatol de asemenea – voce, fratele lui Anatol (Valeriu) c?nta la clarinet. Eu c?ntam la chitara. Noi mult timp ne-am g?ndit cum s? ne numim ?i ?n sf?r?it am ales „Santa Maria”. Prin urmare, cu acest? denumire am c?ntat primul nostru concert live, ?n cadrul festivalului „Ave Beatles”, la Chi?in?u. Dup? acest eveniment am ?nceput s? cre?m un loc pentru repeti?ii ?i s? cump?r?m instrumente (tobe, chitare).
?n acea perioad?, eu ?i Anatol lucram la depozitul de fructe ?i legume ?n calitate de electricieni, Mihai lucra hamal la fabrica de vin, Valera – la ?coala de muzica, iar Alexandru s-a angajat ?n Chi?in?u, la „Apa-Canal”. Iat? a?a am ajuns s? ne mut?m la Chi?in?u. Stilul muzicii noastre nu ?mi era clar – erau ni?te oarecare texte, fantezii muzicale ?i ideile lui Sasha. Stilul nostru de atunci s-ar putea numi “chanson-funk periferic naiv”. Pe atunci, c?nd Alexandru f?cea o pauza ?i ie?ea din sala de repeti?ii, noi ?ncepeam s? s?rim, s? ne ie?im din min?i, s? c?ntam piesele Nirvana ?i Queen... Sasha se irita la faza asta... ?i iat? a venit timpul c?nd el a plecat la lucru ?n Germania. ?i noi am fost oferi?i noua ?n?ine, ideilor noastre muzicale ?i... ura ! Libertate !
Pe atunci deja eram student la Institutul de Educa?ie Fizica ?i Sport. L-am ?nvitat ?n trupa ?i pe colegul meu de la Institut, Serghei Cobzac. Noi ne mut?m ?napoi la Str??eni, unde ?nregistram primul nostru album. Trupa deja se numea “Noise”. Din p?cate, albumul s-a dus pe apa s?mbetei... Apoi – iar??i capitala ?i repeti?ii ?n subsolul ?colii Nr.59 de la Buiucani.
Acest subsol a devenit leag?nul viitorilor Zdubi. Era o perioad? cu concerte, aventuri; am f?cut cunostin?a cu cercul rockeresc chi?in?uean de atunci ?i cu oameni care au jucat un rol semnificativ ?n viata noastr?... ?i anume, Igor Coselean, Svetlana Macarova, Igor Dinga, Ghenadie Barbu, Vlada ?i Costic, trupa “Cuibul” ?i “Axident”.
Noi ne mutam ?n capitala ?i deveneam rockeri.
?n prim?vara anului 1994, Roman Iagupov l-a int?lnit pe viitorul s?u produc?tor Igor Dinga, solistul celei mai ?n vog? trupe chi?inauene "Cuibul". ?n iunie, c?ntand ?n deschiderea concertului forma?iei "Cuibul", trupa a atras aten?ia cercului muzical din Chi?in?u.

?n noiembrie 1994, la un studioul profe?ionist, a fost ?nregistrat? prima ver?iune demo a 4 piese ?n limba englez?. Dintre acestea piesa "Lost World" a fost selectat? pentru Festivalul "Learn to Swim I" din Moscova, unde forma?ia ?i-a f?cut apari?ia pe scena pentru prima dat? cu denumirea de "Zdob ?i Zdub". Trupa imediat a reu?it s? capteze aten?ia ?i ?impatiile tineretului alternativ din Moscova ?i s? se ?mprieteneasc? cu forma?iile alternative locale, ?n special cu "IFK", care au acceptat invita?ia "Zdob ?i Zdub" de a participa la ac?iunea "Cernobil. 10 ani" la Chi?in?u.

?n iulie 1996, Zdubii au participat la cel de-al doilea festival "Learn to Swim", unde au c?ntat ?n deschidere la concertul forma?iei alternative de talie mondial? "Rage Against The Machine".

Pentru compila?ia "Learn to Swim II" au fost ?mprimate doua piese: "In My House" ?n limba rusa ?i "Hardcore Moldovenesc" ?n rom?na. Cea de-a doua piesa a devenit un adev?rat hit, fiind difuzat? de toate posturile de radio din Moldova, ?i adoptat? ca "imn" al tineretului alternativ din Moldova. Piesa a devenit "cartea de vizit?" a forma?iei. Acela? c?ntec a fost inclus ?n compila?ia "Romanian Underground" (Rom?nia).

La sf?r?itul anului 1996, ?n urma semn?rii contractului cu casa de discuri "FeeLee Records" din Rusia, "Zdob ?i Zdub" au ?nregistrat albumul-debut "Hardcore Moldovenesc". Albumul con?ine 12 piese ?i este ?n limba rus?, cu excep?ia piesei din titlu.

?n ianuarie 1997, "Zdob ?i Zdub" la Moscova au deschis concertele trupelor "Biohazard" ?i "Rollins Band".

?n martie 1997, Zdubii au ?ntreprins ?mpreuna cu forma?ia rus? "Tequilajazz" un turneu la Moscova, St. Peterburg ?i Chi?in?u.

?n august 1997, "Zdob ?i Zdub" au evoluat ?n Crimeea la Festivalul Kazantip ?n fa?a mai multor mii de oameni.

?n octombrie 1997, forma?ia a ?mprimat 10 piese ale albumului "Hardcore Moldovenesc" ?n limba rom?n? pentru distribuire ?n Rom?nia.

?n Decembrie 1997, "Zdob ?i Zdub" au ini?iat Festivalul "Learn to Swim" din Chi?in?u ?i au invitat forma?iile "Kirpitchi" din St. Peterburg ?i "Neurotica" din Timi?oara.

Anul 1998 a fost marcat de o activitate concertistic? intens?, iar la sf?r?itul anului Zdubii au avut un turneu de dou? s?pt?m?ni ?n Germania. Dupa aceasta, "Zdob ?i Zdub" au ?nceput s? lucreze asupra unui nou album, dep?rt?ndu-se de conceptul hardcore-ului american, utiliz?nd instrumentele populare, dar cu o abordare la fel de dur?. Forma?ia ?i-a modificat imaginea ?i a cap?tat o expre?ie cu totul nou? - mai melodioas? ?i liric?. Toate piesele noi au fost scrise ?n limba rom?n?.

?ncepe o etap? nou?: preg?tirea pentru imprimarea unui nou album cu denumirea "Tab?ra Noastr?". Albumul "Tab?ra Noastr?" a fost imprimat cu ajutorul muzicienilor de renume din Moldova: Anatol ?tefane? din "Trigon" (vioara alt), Valeriu Ca?caval din ansamblul folcloric "Barbu L?utaru" (??mbal) ?i Eugen Did?c din "Cuibul" (trompet?). Albumul const? din 12 c?ntece, dintre care trei sunt ?i ?n limba rus?, iar celelalte - ?n rom?n?. Trei piese sunt mixate ?i prezentate pentru promovare: "Drag? Otee" - un hit al vestitului muzicant moldovean Iurie Sadovnic, balada "Maria Blues" ?i "Zdubii Bate?i Tare" ?n stil hardcore moldovenesc.
 

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007

Pe 25 februarie 2007, ?n magazinul CD Market Trimedial (Chi?in?u), a avut loc ?nt?lnirea trupei „Zdob ?i Zdub” cu fanii s?i. „Pentru muzicieni e un lucru foarte important s? aib? posibilitatea s? discute cu publicul care ?i ascult? muzica, ?l respect?. ?n special c?nd e vorba de ?ara natal?”, zice Roman.
18 martie 2007 Prietenii no?tri austrieci, ?n componen?a: muzicianul Hubert von Goisern, produc?torul Wolfgang Spannberger ?i regizorul-operator Markus Wogrolly, au vizitat Moldova. Scopul vizitei – s? fac? cuno?tin?? cu forma?ia „Zdob ?i Zdub“, s? fac? c?teva repeti?ii ?mpreun?, s? mearg? la partea moldoveneasc? a Dun?rii.
24 aprilie 2007 Pagina web a forma?iei “Zdob ?i Zdub” a c??tigat ?n dou? categorii ale concursului “WebTop.MD 2007”
15 mai 2007 Zdubii au fost invita?i ai Rambler’s “Blue Sofa”.
18 mai 2007 Zdubii au participat ?n emisiunea “Full Contact” de la MTV Rusia. Pe scen?, ei au concurat cu forma?ia “Neschasnyi sluchai”.
22 iunie 2007 Turneul Linz ?i-a anun?at ?nceputul! Acest lucru s-a ?nt?mplat ?n Viena (Austria), ?n cadrul renumitului DunauInselFest, pe scena nu mai pu?in renumitei companii media din Austria - compania ?1.
?n afar? de Hubet von Goisern, pe scena ?1 au concertat Willi Resetarits, Hohtraxlecker Sprungschanzen Musi (Bad Ischl) ?i Zdob ?i Zdub.
26 iulie 2007 concert ?n Ismail, Ucraina ?n acest ora? ?alandul-scen? a sta?iona ?n „Morvokzal”, unde, seara, Zdob ?i Zdub, Hubert von Goisern (Austria) ?i Gaydamaki (Ucraina) au ?nceput ac?iunea.
1 iulie 2007 "B'estival 2007" Romexpo, Bucure?ti, Rom?nia. ?ntr-adev?r – o varietate de genuri muzicale, public divers, organizare bun? (cu mici excep?ii).
28 iulie 2007 Am participat la festivalul „Staryi Melnik”, Chi?in?u, Moldova.
29 iulie 2007 A urmat festivalul „Peninsula” ?n T?rgu-Mure?, Rom?nia. Deja a fost a patra noastr? participare la acest festival. Echipament excelent, personal prietenos, organizare bun?! ?n afar? de astea, ?nainte de noi a concertat o forma?ie foarte vesel? – „The Exploited”, care a ?ncins publicul.
4-5 august 2007 Bac?u (Rom?nia) – „Romanian Top Hits 2007”, unde am fost nominaliza?i ?n categoria „Rock – Best Hit – 2007”, al?turi de Direc?ia 5, Animal X, Holograf ?i Voltaj.
17 august 2007 Um?toarele concerte au avut loc pe litoralul rom?nesc – ?n Costine?ti ?i Vama Veche („Stufstock Greenfest”). Keep on rockin’!
31 Octombrie 2007 "Zdob ?i Zdub" este nominalizat? de c?tre postul TV rusesc A-ONE la patru categorii la Premiile RAMP 2007 - Rock Alternative Music Prize: "Forma?ia Anului", "Videoclipul Anului", "Hitul Anului" ?i "Albumul Anului".
3 – 6 octombrie 2007 Hubert von Goisern sose?te la Chi?in?u pentru a continua ?nregistrarea a c?torva piese noi ?n colaborare cu Zdubii, una dintre care este inclus? ?n versiunea european? a albumului „Ethnomecanica” ?n anul 2008.
Pentru fani, ?nainte de s?rb?torile de iarn?, ?mpreun? cu Surorile Osoianu, Zdubii au ?nregistrat colindul „Sus, boieri, nu mai dormi?i”, care a fost inclus? pe un CD, edi?ie special? de Cr?ciun, ?nso?it? de cele mai bune piese ale forma?iei „Zdub ?i Zdub”, care e oferit ?n calitate de cadou ?n pachetele promo?ionale Alocard 70 ?i Fantasy de la Moldcell.
La sf?rsitul lui 2007, albumul zdubesc „Ethnomecanica” a fost lansat la casa de discuri “Soiuz”, in Rusia.
 
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Video_old_archive CLIP Cuibul Cuibul