Istoria formatiei Zdob si Zdub

Forma?ia "Zdob ?i Zdub" a fost ?nfiin?at? ?n 1994 ?n Republica Moldova.
Spre aten?ia Domniilor Voastre, din vorbele lui Roman – Preistoria trupei „Zdob ?i Zdub”… preistoria despre care nimeni nu ?tia p?na acum.
Roman: Totul a ?nceput ?n jurul anilor 89-90. Eu, Anatol (cu care eram ?ntr-o clasa) ?i Mihai (care era dintr-o clasa mai mica) ?nv??am ?n ?coala Nr.2 din Str??eni. Eu tr?iam ?n regiunea Podului lui Volocii ?i ?n timpul liber veneam ?n centru s? m? distrez cu b?ie?ii. ?mpreuna c?ntam, f?ceam muzica, priveam videoclipuri ?i discutam – petreceam timpul ?ntr-un mod creativ. Adun?ndu-ne la Anatol acas?, noi c?ntam ?i ?nregistram c?ntece (de-ale The Beatles ?i Roxette), b?team ritmul pe c?r?i, ?n loc de tobe, ?i c?ntam ?n microfoane antediluviene. ?nstrumente proprii nu aveam, ?n afara de furculi?e, linguri, c?r?i ?i o chitar? acustic? foarte chinuit?. Toate crea?iile noastre le ?nregistram la un magnetofon „Electronica 302M”. Procesul lent al jocului de-a muzican?ii s-a transformat ?n ceva mai serios c?nd s-a intors din armata fratele lui Mihai – Alexandru. A ap?rut un lider ?i un vis. Alexandru (Sasha) c?nta bine la chitara ?i era ambi?ios. El ne-a str?ns ?ntr-o trupa ?n care fiecarea ?i-a ales un rol. Sasha era vocalist ?i c?nta la chitara, Mihai era la tobe, Anatol de asemenea – voce, fratele lui Anatol (Valeriu) c?nta la clarinet. Eu c?ntam la chitara. Noi mult timp ne-am g?ndit cum s? ne numim ?i ?n sf?r?it am ales „Santa Maria”. Prin urmare, cu acest? denumire am c?ntat primul nostru concert live, ?n cadrul festivalului „Ave Beatles”, la Chi?in?u. Dup? acest eveniment am ?nceput s? cre?m un loc pentru repeti?ii ?i s? cump?r?m instrumente (tobe, chitare).
?n acea perioad?, eu ?i Anatol lucram la depozitul de fructe ?i legume ?n calitate de electricieni, Mihai lucra hamal la fabrica de vin, Valera – la ?coala de muzica, iar Alexandru s-a angajat ?n Chi?in?u, la „Apa-Canal”. Iat? a?a am ajuns s? ne mut?m la Chi?in?u. Stilul muzicii noastre nu ?mi era clar – erau ni?te oarecare texte, fantezii muzicale ?i ideile lui Sasha. Stilul nostru de atunci s-ar putea numi “chanson-funk periferic naiv”. Pe atunci, c?nd Alexandru f?cea o pauza ?i ie?ea din sala de repeti?ii, noi ?ncepeam s? s?rim, s? ne ie?im din min?i, s? c?ntam piesele Nirvana ?i Queen... Sasha se irita la faza asta... ?i iat? a venit timpul c?nd el a plecat la lucru ?n Germania. ?i noi am fost oferi?i noua ?n?ine, ideilor noastre muzicale ?i... ura ! Libertate !
Pe atunci deja eram student la Institutul de Educa?ie Fizica ?i Sport. L-am ?nvitat ?n trupa ?i pe colegul meu de la Institut, Serghei Cobzac. Noi ne mut?m ?napoi la Str??eni, unde ?nregistram primul nostru album. Trupa deja se numea “Noise”. Din p?cate, albumul s-a dus pe apa s?mbetei... Apoi – iar??i capitala ?i repeti?ii ?n subsolul ?colii Nr.59 de la Buiucani.
Acest subsol a devenit leag?nul viitorilor Zdubi. Era o perioad? cu concerte, aventuri; am f?cut cunostin?a cu cercul rockeresc chi?in?uean de atunci ?i cu oameni care au jucat un rol semnificativ ?n viata noastr?... ?i anume, Igor Coselean, Svetlana Macarova, Igor Dinga, Ghenadie Barbu, Vlada ?i Costic, trupa “Cuibul” ?i “Axident”.
Noi ne mutam ?n capitala ?i deveneam rockeri.
?n prim?vara anului 1994, Roman Iagupov l-a int?lnit pe viitorul s?u produc?tor Igor Dinga, solistul celei mai ?n vog? trupe chi?inauene "Cuibul". ?n iunie, c?ntand ?n deschiderea concertului forma?iei "Cuibul", trupa a atras aten?ia cercului muzical din Chi?in?u.

?n noiembrie 1994, la un studioul profe?ionist, a fost ?nregistrat? prima ver?iune demo a 4 piese ?n limba englez?. Dintre acestea piesa "Lost World" a fost selectat? pentru Festivalul "Learn to Swim I" din Moscova, unde forma?ia ?i-a f?cut apari?ia pe scena pentru prima dat? cu denumirea de "Zdob ?i Zdub". Trupa imediat a reu?it s? capteze aten?ia ?i ?impatiile tineretului alternativ din Moscova ?i s? se ?mprieteneasc? cu forma?iile alternative locale, ?n special cu "IFK", care au acceptat invita?ia "Zdob ?i Zdub" de a participa la ac?iunea "Cernobil. 10 ani" la Chi?in?u.

?n iulie 1996, Zdubii au participat la cel de-al doilea festival "Learn to Swim", unde au c?ntat ?n deschidere la concertul forma?iei alternative de talie mondial? "Rage Against The Machine".

Pentru compila?ia "Learn to Swim II" au fost ?mprimate doua piese: "In My House" ?n limba rusa ?i "Hardcore Moldovenesc" ?n rom?na. Cea de-a doua piesa a devenit un adev?rat hit, fiind difuzat? de toate posturile de radio din Moldova, ?i adoptat? ca "imn" al tineretului alternativ din Moldova. Piesa a devenit "cartea de vizit?" a forma?iei. Acela? c?ntec a fost inclus ?n compila?ia "Romanian Underground" (Rom?nia).

La sf?r?itul anului 1996, ?n urma semn?rii contractului cu casa de discuri "FeeLee Records" din Rusia, "Zdob ?i Zdub" au ?nregistrat albumul-debut "Hardcore Moldovenesc". Albumul con?ine 12 piese ?i este ?n limba rus?, cu excep?ia piesei din titlu.

?n ianuarie 1997, "Zdob ?i Zdub" la Moscova au deschis concertele trupelor "Biohazard" ?i "Rollins Band".

?n martie 1997, Zdubii au ?ntreprins ?mpreuna cu forma?ia rus? "Tequilajazz" un turneu la Moscova, St. Peterburg ?i Chi?in?u.

?n august 1997, "Zdob ?i Zdub" au evoluat ?n Crimeea la Festivalul Kazantip ?n fa?a mai multor mii de oameni.

?n octombrie 1997, forma?ia a ?mprimat 10 piese ale albumului "Hardcore Moldovenesc" ?n limba rom?n? pentru distribuire ?n Rom?nia.

?n Decembrie 1997, "Zdob ?i Zdub" au ini?iat Festivalul "Learn to Swim" din Chi?in?u ?i au invitat forma?iile "Kirpitchi" din St. Peterburg ?i "Neurotica" din Timi?oara.

Anul 1998 a fost marcat de o activitate concertistic? intens?, iar la sf?r?itul anului Zdubii au avut un turneu de dou? s?pt?m?ni ?n Germania. Dupa aceasta, "Zdob ?i Zdub" au ?nceput s? lucreze asupra unui nou album, dep?rt?ndu-se de conceptul hardcore-ului american, utiliz?nd instrumentele populare, dar cu o abordare la fel de dur?. Forma?ia ?i-a modificat imaginea ?i a cap?tat o expre?ie cu totul nou? - mai melodioas? ?i liric?. Toate piesele noi au fost scrise ?n limba rom?n?.

?ncepe o etap? nou?: preg?tirea pentru imprimarea unui nou album cu denumirea "Tab?ra Noastr?". Albumul "Tab?ra Noastr?" a fost imprimat cu ajutorul muzicienilor de renume din Moldova: Anatol ?tefane? din "Trigon" (vioara alt), Valeriu Ca?caval din ansamblul folcloric "Barbu L?utaru" (??mbal) ?i Eugen Did?c din "Cuibul" (trompet?). Albumul const? din 12 c?ntece, dintre care trei sunt ?i ?n limba rus?, iar celelalte - ?n rom?n?. Trei piese sunt mixate ?i prezentate pentru promovare: "Drag? Otee" - un hit al vestitului muzicant moldovean Iurie Sadovnic, balada "Maria Blues" ?i "Zdubii Bate?i Tare" ?n stil hardcore moldovenesc.
 

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2006

14.07.2006 Zdubii deschid Roskilde Festival – unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume, cu o tradi?ie de 35 de ani. Pe parcursul acestor edi?ii, ?n cadrul festivalului Roskilde au participat nume notorii ale scenei internationale: Oa?is, The Cult, Iggy Pop, Sonic Youth, Bob Dylan, The Cure, Faith No More, Lenny Kravitz, Paul Oakenfold, Soundgarden, Blur, Chemical Brothers, Faithless, Deftones, Tool, Marilyn Manson, Metallica, REM etc. ?n fiecare an, Roskilde Festival adun? aproape 100000 de oameni!
4.08.2006 Productivitatea gigantic? a Zdubilor ?i energia cosmic? le permite un program extra-?ncarcat de show-uri ?i concerte. Nu e de mirare c? vara aceasta Zdubii au fost prezen?i la mai toate festivalurile importante, ?ncepand cu Roskilde (Danemarca) ?i Peninsula (Rom?nia) ?i termin?nd recent cu Krylia (Ru?ia) ?i Staryi Melnik (Republica Moldova). A?adar, ?n monografia concertistica a flac?ilor de la Str??eni se adaug? urm?toarele:
20.07.06 – Chi?in?u, Complexul Distractiv Moscova – Concert de var? Zdob ?i Zdub ?i Cuibul (pure rock’n’roll cum s-ar zice)!
29.07.06 – Festivalul Starii Melinik, Chi?in?u!
De?i au c?ntat acasa, Zdubii au r?mas nemul?umi?i de show! ?n primul r?nd, nu dau un set de 45 de minute forma?iei headliner, doi – distan?a mare ?ntre public ?i scena (lips? contactului cu crowd-ul ?i bine?n?eles lipsa feedback-ului), trei – atitudinea organizatorilor fa?a de trupele autohtone (la un moment, Nicu ??rna (Gandul Matei) nu mai avea voie s? ?ntre ?n backstage).
30.07.06 – Krylia, Tushino, Moscova, Rusia !
?n diminea?a urm?toare, dup? Staryi Melnik, Zdubii pornesc la drum spre Moscova, pentru a participa la unul din cele mai tari festivaluri din Rusia – Krylia! Presta?ia forma?iilor Ceaif, Cicerina, Auktion, Mashina Vremeni, Bloodhound Gang, Soulfly!
25.09.2006. Michael Palin, omul care filmeaz? pentru postul TV „BBC-Prime” cele mai interesante subiecte din Europa ?i nu numai, i-a dorit pe Zdubi la capitolul „Moldova” al noului s?u documentar „New Europe”. A filma o trupa etno-alternativ?, plin? de via??, pentru BBC, adic? pentru o lume ?ntreag? ?i pentru genera?iile viitoare - Michael Palin a venit cu o propunere de invidiat, pe care Zdubii au acceptat-o cu drag. Locul film?rilor a fost ales – unde ?n alta parte, dac? nu la V?leni, la Bunica ?n ograd?, unde Zdubii s-au odihnit de minune anul trecut, dup? Eurovision?
20.10.2006, la 22:00, ?n Malersaal, Deutsches Schauspielhaus, Hamburg, Germania, Zdob ?i Zdub va participa la prezentarea final? public? “picture from the East – relations docking tour 01”.
Suntem invita?i de “relations” - un proiect cultural care, ?n colaborare cu savan?i ?i arti?ti din diferite regiuni ale ??rilor est europene ?i ale Germaniei, dezvolt? proiecte ?n care sunt combinate arta, politica ?i istoria ?n contextul particular local.
11.11.2006 Videoclipul "Hora cosmic?" e aproape gata. Desenele animate din clip au fost realizate ?n iunie, iar partea video a fost filmat? de regizorul Igor Cobileanski ?i produc?toarea de anima?ii Alexandra Evseeva, ?n data de 14 octombrie, ?n cariera de nisip "Pruncul", de l?ng? satul Vatra. Cariera a jucat conving?tor rolul de peisaj martian, iar Zdubii, ?n costume de pilo?i ?i pompieri, aveau rolul de semi-cosmonau?i ?i semi-martieni. Peisajul din "Pruncul" arat? nu doar c? suprafa?a lui Marte, dar ca ?i un canion american ?i de aceea uneori se crea senza?ia c? iat?-iat?, de dup? dealuri, vor ap?rea c??iva indieni picta?i ?i nervo?i... sau poate a fost influen?a vinului... Ce va rezulta? Ca ?ntotdeauna, ceva spectaculos, frumos ?i cu umor ?n stilul Zdob ?i Zdub...?i ?stea dirijate de Cobileanski ?i echipa lui.
30.11.2006 Prima lansarea noului album „Ethnomecanica” a avut loc ?n Rom?nia ?n Bucure?ti, club „Gossip”.
?n 28 decembrie 2006, forma?ia „Zdub ?i Zdub” lanseaz? albumul „Ethnomecanica” la Chi?in?u! Un eveniment pe cinste, care va r?m?ne ?nc? mult timp ?n inimile ?i t?mpanele fanilor! Poveste?te Roman: “Ne-a pl?cut show-ul, a fost ceva extraordinar, publicul a fost foarte receptiv ?i ne-a sus?inut super tare! La un moment nu mai sim?eam diferen?a ?ntre noi ?i cei care se aflau ?n afara scenei, eram un tot ?ntreg!
 
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Cuibul Video_old_archive Cuibul CLIP