Istoria formatiei Zdob si Zdub

Forma?ia "Zdob ?i Zdub" a fost ?nfiin?at? ?n 1994 ?n Republica Moldova.
Spre aten?ia Domniilor Voastre, din vorbele lui Roman – Preistoria trupei „Zdob ?i Zdub”… preistoria despre care nimeni nu ?tia p?na acum.
Roman: Totul a ?nceput ?n jurul anilor 89-90. Eu, Anatol (cu care eram ?ntr-o clasa) ?i Mihai (care era dintr-o clasa mai mica) ?nv??am ?n ?coala Nr.2 din Str??eni. Eu tr?iam ?n regiunea Podului lui Volocii ?i ?n timpul liber veneam ?n centru s? m? distrez cu b?ie?ii. ?mpreuna c?ntam, f?ceam muzica, priveam videoclipuri ?i discutam – petreceam timpul ?ntr-un mod creativ. Adun?ndu-ne la Anatol acas?, noi c?ntam ?i ?nregistram c?ntece (de-ale The Beatles ?i Roxette), b?team ritmul pe c?r?i, ?n loc de tobe, ?i c?ntam ?n microfoane antediluviene. ?nstrumente proprii nu aveam, ?n afara de furculi?e, linguri, c?r?i ?i o chitar? acustic? foarte chinuit?. Toate crea?iile noastre le ?nregistram la un magnetofon „Electronica 302M”. Procesul lent al jocului de-a muzican?ii s-a transformat ?n ceva mai serios c?nd s-a intors din armata fratele lui Mihai – Alexandru. A ap?rut un lider ?i un vis. Alexandru (Sasha) c?nta bine la chitara ?i era ambi?ios. El ne-a str?ns ?ntr-o trupa ?n care fiecarea ?i-a ales un rol. Sasha era vocalist ?i c?nta la chitara, Mihai era la tobe, Anatol de asemenea – voce, fratele lui Anatol (Valeriu) c?nta la clarinet. Eu c?ntam la chitara. Noi mult timp ne-am g?ndit cum s? ne numim ?i ?n sf?r?it am ales „Santa Maria”. Prin urmare, cu acest? denumire am c?ntat primul nostru concert live, ?n cadrul festivalului „Ave Beatles”, la Chi?in?u. Dup? acest eveniment am ?nceput s? cre?m un loc pentru repeti?ii ?i s? cump?r?m instrumente (tobe, chitare).
?n acea perioad?, eu ?i Anatol lucram la depozitul de fructe ?i legume ?n calitate de electricieni, Mihai lucra hamal la fabrica de vin, Valera – la ?coala de muzica, iar Alexandru s-a angajat ?n Chi?in?u, la „Apa-Canal”. Iat? a?a am ajuns s? ne mut?m la Chi?in?u. Stilul muzicii noastre nu ?mi era clar – erau ni?te oarecare texte, fantezii muzicale ?i ideile lui Sasha. Stilul nostru de atunci s-ar putea numi “chanson-funk periferic naiv”. Pe atunci, c?nd Alexandru f?cea o pauza ?i ie?ea din sala de repeti?ii, noi ?ncepeam s? s?rim, s? ne ie?im din min?i, s? c?ntam piesele Nirvana ?i Queen... Sasha se irita la faza asta... ?i iat? a venit timpul c?nd el a plecat la lucru ?n Germania. ?i noi am fost oferi?i noua ?n?ine, ideilor noastre muzicale ?i... ura ! Libertate !
Pe atunci deja eram student la Institutul de Educa?ie Fizica ?i Sport. L-am ?nvitat ?n trupa ?i pe colegul meu de la Institut, Serghei Cobzac. Noi ne mut?m ?napoi la Str??eni, unde ?nregistram primul nostru album. Trupa deja se numea “Noise”. Din p?cate, albumul s-a dus pe apa s?mbetei... Apoi – iar??i capitala ?i repeti?ii ?n subsolul ?colii Nr.59 de la Buiucani.
Acest subsol a devenit leag?nul viitorilor Zdubi. Era o perioad? cu concerte, aventuri; am f?cut cunostin?a cu cercul rockeresc chi?in?uean de atunci ?i cu oameni care au jucat un rol semnificativ ?n viata noastr?... ?i anume, Igor Coselean, Svetlana Macarova, Igor Dinga, Ghenadie Barbu, Vlada ?i Costic, trupa “Cuibul” ?i “Axident”.
Noi ne mutam ?n capitala ?i deveneam rockeri.
?n prim?vara anului 1994, Roman Iagupov l-a int?lnit pe viitorul s?u produc?tor Igor Dinga, solistul celei mai ?n vog? trupe chi?inauene "Cuibul". ?n iunie, c?ntand ?n deschiderea concertului forma?iei "Cuibul", trupa a atras aten?ia cercului muzical din Chi?in?u.

?n noiembrie 1994, la un studioul profe?ionist, a fost ?nregistrat? prima ver?iune demo a 4 piese ?n limba englez?. Dintre acestea piesa "Lost World" a fost selectat? pentru Festivalul "Learn to Swim I" din Moscova, unde forma?ia ?i-a f?cut apari?ia pe scena pentru prima dat? cu denumirea de "Zdob ?i Zdub". Trupa imediat a reu?it s? capteze aten?ia ?i ?impatiile tineretului alternativ din Moscova ?i s? se ?mprieteneasc? cu forma?iile alternative locale, ?n special cu "IFK", care au acceptat invita?ia "Zdob ?i Zdub" de a participa la ac?iunea "Cernobil. 10 ani" la Chi?in?u.

?n iulie 1996, Zdubii au participat la cel de-al doilea festival "Learn to Swim", unde au c?ntat ?n deschidere la concertul forma?iei alternative de talie mondial? "Rage Against The Machine".

Pentru compila?ia "Learn to Swim II" au fost ?mprimate doua piese: "In My House" ?n limba rusa ?i "Hardcore Moldovenesc" ?n rom?na. Cea de-a doua piesa a devenit un adev?rat hit, fiind difuzat? de toate posturile de radio din Moldova, ?i adoptat? ca "imn" al tineretului alternativ din Moldova. Piesa a devenit "cartea de vizit?" a forma?iei. Acela? c?ntec a fost inclus ?n compila?ia "Romanian Underground" (Rom?nia).

La sf?r?itul anului 1996, ?n urma semn?rii contractului cu casa de discuri "FeeLee Records" din Rusia, "Zdob ?i Zdub" au ?nregistrat albumul-debut "Hardcore Moldovenesc". Albumul con?ine 12 piese ?i este ?n limba rus?, cu excep?ia piesei din titlu.

?n ianuarie 1997, "Zdob ?i Zdub" la Moscova au deschis concertele trupelor "Biohazard" ?i "Rollins Band".

?n martie 1997, Zdubii au ?ntreprins ?mpreuna cu forma?ia rus? "Tequilajazz" un turneu la Moscova, St. Peterburg ?i Chi?in?u.

?n august 1997, "Zdob ?i Zdub" au evoluat ?n Crimeea la Festivalul Kazantip ?n fa?a mai multor mii de oameni.

?n octombrie 1997, forma?ia a ?mprimat 10 piese ale albumului "Hardcore Moldovenesc" ?n limba rom?n? pentru distribuire ?n Rom?nia.

?n Decembrie 1997, "Zdob ?i Zdub" au ini?iat Festivalul "Learn to Swim" din Chi?in?u ?i au invitat forma?iile "Kirpitchi" din St. Peterburg ?i "Neurotica" din Timi?oara.

Anul 1998 a fost marcat de o activitate concertistic? intens?, iar la sf?r?itul anului Zdubii au avut un turneu de dou? s?pt?m?ni ?n Germania. Dupa aceasta, "Zdob ?i Zdub" au ?nceput s? lucreze asupra unui nou album, dep?rt?ndu-se de conceptul hardcore-ului american, utiliz?nd instrumentele populare, dar cu o abordare la fel de dur?. Forma?ia ?i-a modificat imaginea ?i a cap?tat o expre?ie cu totul nou? - mai melodioas? ?i liric?. Toate piesele noi au fost scrise ?n limba rom?n?.

?ncepe o etap? nou?: preg?tirea pentru imprimarea unui nou album cu denumirea "Tab?ra Noastr?". Albumul "Tab?ra Noastr?" a fost imprimat cu ajutorul muzicienilor de renume din Moldova: Anatol ?tefane? din "Trigon" (vioara alt), Valeriu Ca?caval din ansamblul folcloric "Barbu L?utaru" (??mbal) ?i Eugen Did?c din "Cuibul" (trompet?). Albumul const? din 12 c?ntece, dintre care trei sunt ?i ?n limba rus?, iar celelalte - ?n rom?n?. Trei piese sunt mixate ?i prezentate pentru promovare: "Drag? Otee" - un hit al vestitului muzicant moldovean Iurie Sadovnic, balada "Maria Blues" ?i "Zdubii Bate?i Tare" ?n stil hardcore moldovenesc.
 

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2005

18.01.2005 Conform saptamanalului german MUSIKMARKT albumul “450 de OI” al trupei “ZDOB ?i ZDUB” a ocupat locul 38 ?n topul anual “40 of World Mu?ic 2004”, al?turi de astfel de staruri a muzicii entice ca Lhasa, Youssou N’Dour, Khaled, Sainkho Namchylak.
31.01.2005 Acum 2 ani la sediul nostru am amenajat un studio de inregistr?ri, fapt ce ne-a permis s? ?ncepem experimentele noastre muzicale. Primele rezultate ale acestora le-a?i putut auzi pe albumul “450 de oi”. Pe parcursul a 5 ani de via?a concertistic? activ? hiturile noastre si-au schimbat pu?in forma, s-au “maturizat” din punct de vedere al aranjamentelor ?i ne-am g?ndit c? ar fi fain sa le reinregistr?m cu un sound nou, ca se le prezent?m pe un cd fanilor no?tri, ?n special celor europeni.
12.02.2005 Z?Z ??i schimb? componen?a. Declara?ie oficial?.
Din p?cate Zdubii n-au reu?it s? g?seasc? limba muzical? comun?, ?i asta a dus la un discomfort p?ihologic ?n trup?. A?a ceva se ?nt?mpla ?n multe forma?ii cu componen?a mare. ?n familia Z?Z au fost ?i probleme ?i bucurii, ?i ne?ntelegeri ?i ?mp?c?ri. Dar ca ?i ?n multe familii, ne?n?elegerile se termin? cu divor?uri...
Sarcina lui Roman (autorul majorit??ii textelor) ?i a lui Mihai (autorul muzicii) a fost s? g?seasc? un chitarist profesionist ?i adept al acelora?i preferin?e ?i percep?ii muzicale.
Acum locul lui Rijik ?i Vicosh l-a ocupat Igor Buzurniuc, chitaristul ex-trupei Millenium. E un chitarist virtuos, carismatic ?i posed? ureche muzical? perfect?.
Rijik ?i Vicosh sunt o parte important? din istoria trupei ?i muzicieni cu o experien?? artistic? deosebit?. Este cert faptul c? o s?-?i poat? realiza pe deplin potentialul creativ ?i ?n alte proiecte. Show must go on.
22.02.2005 Boonika bate la u?a voastr?! S?mbata, 26 februarie, la Palatul Na?ional, Zdubii cu “Boonika bate doba” au participat la finala local? a concursului Eurovision 2005 ?i au c??tigat! Pe 19 mai trupa ZSZ va reprezenta Moldova ?n semifinala concursului Eurovision 2005. Conform tragerii la sor?i Moldova a fost a patra “pe lista”. Zdubii au reu?it s? califice cea mai s?raca ?i necunoscut? ?ar? din Europa – Moldova, pe un loc demn - locul 6!
Astfel, Moldova automat va putea participa la Eurovision 2006 ?n Grecia.
?n perioada c?nd preg?tirile pentru Eurovision erau in toi, forma?ia Zdob ?i Zdub a fost invitat? s? participe la film?rile continu?rii blockbuster-ului rusesc “Night Watch” (Nocinoi Dozor). Roman Iagupov, un cinefil ?nr?it, nu a trecut cu vederea aceast? propunere, ?i, cu prima ocazie, Zdubii au plecat la Moscova.
14.06.2005. ?ingle-ul "Boonika Bate Doba" din 13 IUNIE apare ?n toat? Europa!
Warner Mu?ic Austria face ALL EUROPEAN COUNTRIES RELEASE!
15.06.2005. Via?a adevarat? ?ncepe la ?ara - dup? performan?? zgubuitoare prezentat? de Zdubi la Eurovision ?mpreun? cu „the goddess of blastbeat” adic? Boonika, ace?tia au fost invita?i s? fac? o vizit? la V?leni, satul de ba?tina al matu?ic?i Lidia Bejenaru.
 
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Cuibul Video_old_archive CLIP Cuibul