Presa

Cum s? afli totul despre Zdubi? Citi?i r?spunsurile la ?ntreb?rile Domniilor Voastre!

Pavel Voinovski, Ucraina

- Iat?, b?ie?i, spune?i-mi sincer, unde a?i b?gat piesele „Laur-B?laur” ?i „Nunta Extremal?” ?n versiunea nou?? Eu credeam c? vor fi pe „Ethnomecanica”.

„Laur-B?laur” e un remake complet al piesei „Kashmir” (de Led Zeppelin). Din p?cate noi nu putem ob?ine permisiunea de a modifica piesa original?. Led Zeppelin nu permite nim?nui s?-i prelucreze piesele. S? interpret?m piesa ?n original – se poate, dar nu ?i ?n varianta noastr?. Dar „Laur-B?laur” este „sub acoperire” pe versiunea moldoveneasc? a albumului „Ethnomecanica”. A doua versiune a piesei „Nunta extremal?” e pe albumul „450 de oi”, dar posibil va fi ?i pe versiunea ucraineana ?i ruseasc? a „Ethnomecanica”.

- ?i pe versiunea moldoveneasc? a albumului „Tab?ra noastr?”, ?n bonus-track-uri, e piesa „R?d?cina”, pe care, dac? nu m? ?n?el, a?i interpretat-o ?n Germania. De ce ea nu e pe nici un album? E o lucrare super. R?spunde?i! sunt sup?rat pe voi. Dar s? fiu sincer – mul?umesc pentru „Ethnomecanica”. Nu m? satur s? o ascult!

„R?d?cina” e o improviza?ie ?nregistrat? ?n timpul turneului din Germania. Ca rezultat, piesa a fost inclus? pe a doua edi?ie a albumului „Tab?ra noastr?”, care a fost publicat? de compania ruseac? FeeLee Records, ?n anul 2002.


Olga ??mbal, Poltava-Kiev, Ucraina

- Care a fost motivul trecerii voastre istorice de la hardcore la elementele etno (la sigur nu a fost simplu s? lua?i aceast? hot?r?re, dar e o hot?r?re care merit? doar admira?ie)?

Aceasta este evolu?ia noastr?. Noi am sim?it c?, dac? vom apela la r?d?cinile noastre, vom putea s? realiz?m mai bine crea?ia noastr?… ?i nu am gre?it aici.

- Care locuri cel mai mult? v? inspir? s? crea?i: Str??eni, Carpa?ii rom?ne?ti, satul moldovenesc, Chi?in?u sau poate altele?

Orice loc pitoresc, „viu”, plin de energie.

- Care sunt criteriile conform c?rora alege?i piesele care vor fi interpretate la concert?

?n primul r?nd, piesele trebuie s? ne plac?, s? corespund? stilului ?i s? sune bine pe viu.

- Sunte?i poliglo?i adev?ra?i: c?nta?i ?n limba rus?, rom?n?, ?ig?neasc?, mai recent – ?n englez?! Planifica?i s? mai ?nv??a?i vreo limb? pentru viitoarele piese?

Limba ?n care c?nt?m nu e pe primul loc pentru noi. Cel mai important e drive-ul ?i ceea ce dorim s? transmitem tuturor – dispozi?ie bun? ?i pozitivism ?n toate.

- Acum o ?ntrebare ?n leg?tur? cu faptul c? eu m? ocup cu traducerea literar? a poeziei rom?ne?ti ?n limba ucrainean? (inclusiv, am tradus „Doina haiducului”). Dac? o trup? de etno-rock din Ucraina ar face cover-versiuni la piesele Dvs, ce atitudine ve?i avea?
O atitudine pozitiv?.


Ksuha, 18 ani, Aurich, Germania

Dragi Zdubi!
- De unde lua?i toat? aceast? energie ?n timpul concertelor, atunci c?nd ?nregistra?i asemenea muzic??

Aceast? energie noi o transform?m: o lu?m din cosmos, o trecem prin noi ?i cu pl?cere o transmitem publicului. Aceast? energie reprezint? toate emo?iile noastre pozitive.

- Foarte des sunte?i compara?i cu forma?ia californian? „Red Hot Chili Peppers”, a?i c?ntat ?n deschiderea concertului lor, dar ?i pe voi v-am auzit zic?nd „Peppers moldovene?ti” ?i „salut?ri b?ie?ilor din California”… e vreo leg?tur? aici? A?i comunicat cu ei? ?i ?n ce m?sur? muzica lor v-a influen?at/v? influen?eaz??

Desigur c? este o leg?tur?. Noi am f?cut schimb de albume, am z?mbit unii altora… dar comunic?m, ?n mare m?sur?, prin intermediul muzicii. „Blood Sugar Sex Magic” e un album de referin??.

- Ave?i de g?nd s? cuceri?i Europa de Vest? Parc? ?i cu Shantel a?i c?ntat, a?i avut concerte ?n Vest, dar CD-urile sunt de neg?sit ?n magazine.

Nu dorim s? cucerim pe nimeni. Totul se ?nt?mpl? de la sine, ?ntr-un mod natural. Dac? p?n? acum nu sunt CD-uri pe rafturile magazinelor, ?nseamn? c? ?nc? nu suntem vrednici de asta sau c? managementul sau casa de discuri lucreaz? r?u.

- ?i… Roman, ?n interviuri a fost scris c? a?i absolvit institutul de sport… care e sportul Dvs. preferat? Ave?i timp pentru el?

Sportul preferat – squash.

P.S.: Dar OZN-uri ?ntr-adev?r a?i v?zut?

P?i cum de altfel.Julia Ivashenko, or.Nikolaev, Ucraina

Привет всем Здубам, хей норок!
Юлей звал меня украинский народ.
Но следом имя мое забыли
И "молдованкой" окрестили.
Теперь с расистами борюсь
И все молдавскому учусь.
А в чем причина всех причуд?
Muzica ваша, старый Прут,
Который манит, и дурманит,
И о любви мечтать заставит.
Все ваши тексты знаю я,
Хоть начинала все с ноля.
И песню спеть могу любую:
И Drage Otee и Haiturу!
Уже 2 года увлекаюсь
Молдавским этносом,
И знаюсь,
Уже на танцах и на песнях!
И это очень интересно-
Узнать о том, что ты так любишь
И никогда не позабудешь...
Как слышу нотки "Zdob si Zdub",
Так мое сердце замирает-
И вновь душа перелетает
В Страшены или же в Кицканы...
Туда, где жизнь звездой сияет,
И все вокруг как будто тает
При свете утренней зари...
Все это очень романтично,
Но я закончу иронично.
Какой вопрос же вам задать?
Хотелось бы обо всем знать.
Но все же я спрошу у вас:
"Поверили вы в мой рассказ?"

Sun? bine… Iulia, continu?!


Alexandra, Sankt-Petersbourg, Rusia

- Dac? cineva ar desena un comics despre forma?ia voastr? minunat? ?i ar vrea s? vi-l fac? cadou, dar v-ar propune dou? variante: una cenzurat? ?i alta – nu; pe care a?i alege-o?

Pe cea f?r? cenzur?. Jos cenzura! Printre altele, noi am fost desena?i ?n comicsuri animate (dac? se poate a?a de zis) pentru noul videoclip al piesei „Hora Cosmic?”… credem c? v-ar amuza s?-l privi?i.

- De ce ?n c?ntecele voastre Roman ?l pomene?te foarte des pe Mihai? Are vreo leg?tur? cu principiul „Ce v?d aceea ?i c?nt”?

Nu ?tiu… posibil…

- Dup? p?rerea Dvs., care-i cel mai potrivit nume pentru un demon?

Lucian.

- De asemenea ne intereseaz? de ce schimba?i hainele ?ntre voi?

Ne plictisim de hainele proprii.

- Planifica?i s? lua?i un ghitarist stabil?

Deja am luat.
- ?i ?nc? ceva – de ce Victor Dande? nu particip? niciodat? la interviuri? El are o mul?ime de fani care ar vrea s?-l aud?.

El e un ?n?elept. El nu are nevoie de astea...

Alexandra, mul?umim pentru ?ntreb?rile ingenioase.


Vadim Cu?nir, student, anul 1, USM, Chi?in?u, Moldova

- {…} Nu e un secret c? voi i-a?i cucerit pe ru?i cu albumul „Agroromantica”… Aten?ie, ?ntrebarea: Ce v-a determinat s? trece?i de la un asemenea trash la etno-rock… ?i cum a?i reu?it s? cuceri?i public rus, ?n primul r?nd, ?i apoi pe cel moldovenesc ?i altele?

Vadim, nu-?i crea idealuri. Toate se schimb?, inclusiv ?i muzica noastr?. Dac? cu adev?rat dore?ti s? ob?ii ceva ?n via??, crede cu tot sufletul ?i se va ?mplini.

- Nu v-a?i g?ndit s?-i lua?i ?n forma?ie pe MC Vasile ?i pe bunica din piesa „Boonika bate doba” – componen?a trupei ar fi super!?

De la ?nceput eram trei, apoi patru, cinci, ?ase, chiar ?i ?apte, apoi iar??i ?ase… Componen?a trupei nu va cre?te, to?i restul sunt invita?i, pentru featuring-uri.


Andrii Gumeniuk, regiunea Kievean?, Ucraina

- Cum a ap?rut denumirea „Zdob ?i Zdub”? Cine a inventat-o? Ce variante au mai fost? E adev?rat c? la ?nceput forma?ia se numea „Noise”?

E adev?rat! Mai ?nt?i era denumirea „Noise”, apoi – D?nga, br?nza ?i „Zdob ?i Zdub”.

- Unde putem g?si informa?ie despre fo?tii membri „Zdob ?i Zdub”: R?jik, Vico?, Andrei Cebotari? Cu ce se ocup? ei?

Din c?te cunoa?tem, R?jik a fost invitat s? participe ?n proiectul lui Dan B?lan. Vico? e ?n „Alternosfera”, iar Andrei e ?n Los Angeles, cu trupa rom?neasc? „Bosqito”.

- Ce limbi, ?n afar? de rom?n?, rus? ?i englez?, mai cunoa?te?i?

Noi ?i pe astea abia-abia le cunoa?tem! Rock’n’roll-ul poate fi c?ntat ?i ?n limba tarabar?.

- Rela?iile din interiorul colectivului – democratice sau autoritare? Dac? alege?i a doua variant?, atunci cine-i „Ceau?escu” ?n trup?? Roman, Mihai?

Democra?ie autoritar?. Ceau?escu a fost ?mpu?cat.

- Cunoa?te?i mai ?ndeaproape folclorul ucrainean, ?n special cel al hutanilor/gu?ulilor?

Am auzit de ei, ne place foarte mult filmul lui Paradzhanov, despre gu?uli. Cu pl?cere, la prima ocazie, vom veni ?ntr-o expedi?ie.
- Mihai de asemenea c?nt? super, ?i recitative c?nt? bine. Vor mai fi piese cu vocea lui?

Ar fi super, dac? Mihai ar interpreta singur o pies? ?ntreag?. Printre altele, nu demult el a ob?inut un Fender Precision din 1964… e-he-hei cum sun?!

- O ?ntrebare pentru Roman: Dac? a?i scrie o carte, despre ce ar fi ea?

Despre via??… Via?a e o jungl?… O carte cu titlul „100 de sfaturi pentru a supravie?ui ?n junglele vie?ii”.

Oleg Tepleacov, Tiraspol, Transnistria, Moldova.

- ?mi este foarte interesant s? aflu cum totul a ?nceput: de unde a?i luat primele instrumente, prima pies? pe care a?i interpretat-o…

Noi – Roman, Mihai ?i fratele lui Alexandru, ?i Anatol, am ?nv??at ?mpreun?, ?n aceea?i ?coal? din Str??eni. Noi eram interesa?i de tot ce ?ine de muzic?. Am avut o chitar? acustic?, foarte veche… dar iat? care a fost prima pies? – nu ?inem minte. ?mi pare c? era vreun rock’n’roll de-al lui Little Richards.

- De unde v? lua?i toat? aceast? energie? – e un stil de via??, mentalitate sau altceva?

Toate emo?iile pozitive le acumul?m ascult?nd muzic?, citind c?r?i, privind filme, comunic?nd cu oameni interesan?i ?i cu natura, apoi aceste emo?ii le transpunem ?n muzica noastr?, prin intermediul c?reia comunic?m cu voi ?n timpul concertelor.

- Doresc s? aflu p?rerea Dvs. referitor la c??tig?torii Eurovision 2006 – Lordi.

E super c? au c??tigat ei! Mon?trii i-au ?nveselit pe to?i!

- Iat? ?n Belorus a fost un concert cu participarea Z[si]Z, Leapis Trubetskoi, Vopli Vidopleasova… ?n timpul apropiat se planific? un asemenea concert ?n Chi?in?u? Foarte mult vreau s?-i v?d din nou pe Zdob ?i Zdub pe aceea?i scen? cu Leapis Trubetskoi!

Noi – cu cea mai mare pl?cere… dar iat? cine va organiza acest concert?

- Printre altele, care-i situa?ia piesei „Ne grusti, tovarish” („Nu fii trist, tovar??e”)? Din c?te ?tiu eu, Leapis Trubetskoi deja au ?nregistrat-o.

Da, dar nu ?tim de ce… noi nu am p?truns ?n esen?a acestei piese, dar doar de dragul ?nregistr?rii, nu vrem sa o ?nregistr?m. Piesa a ie?it super a?a cum a facut-o Leapis Trubetskoi… ?i sunetul e foarte bun.

- Despre care pies? a?i spune „Cu p?rere de r?u…nu-i a noastr?”?

Little Richard “Long Tall Sally”

- ?i probabil cea mai gustoas? ?ntrebare! – ?ntr-un interviu Roman a povestit cum se preg?te?te m?m?liga, a? putea primi ?nc? o re?et? de firm? de la Zdob ?i Zdub?
T?iem partea de sus a unui ardei gras dulce ?i turn?m ?n el vin – vinul se bea deodat? ?i apoi, ?n calitate de zacusc?, se m?nc? ardeiul dulce .

Alexei, or.Stavropoli (Caucazul de Nord), Rusia

- Improviza?iile. Ce p?rere ave?i despre ele? Sunt importante ?n lucrul creativ? C?t de des apar la „Zdob ?i Zdub”? A?i avut parte de situa?ii interesante ce ?in de improviza?ii (de exemplu, s? c?nta?i la/cu obiecte aflate la ?ndem?n?, la instrumente deosebite)? ?n general, a? vrea s? aflu p?rerea Dvs. despre improviza?ii ?i poate o istorioar? despre un caz interesant din via?a Dvs. creativ?.

Improviza?iile ?nseamn? libertate! Noi tindem spre a improviza c?t mai mult, c?nd interpret?m piesele noastre. Libertate lui Valeric?! S? fie forme noi! ?ntr-adev?r, improviza?ia e tot mai pu?in prezent? ?n muzica contemporan?… un exemplu de libertate adev?rat? a muzicii e Woodstock ’69!

- Ce crede?i despre viitorul muzicii etno? E capabil? s? supravie?uiasc? de sine st?t?tor, ca un stil aparte, ?n viitor? Sau muzica folcloric? e capabil? s? supravie?uiasc? doar ?n combina?ie cu alte stiluri?

Cred c? ?n viitor va ap?rea un folclor nou ?n care vor fi amestecate stilurile diferitor popoare… dar cei mai importan?i sunt muzicienii ?n?i?i, cei care interpreteaz? muzica. Cu c?t artistul e mai ambi?ios, dezvoltat ?i carismatic, cu at?t e mai mare valoarea genului de muzic? pe care ?l abordeaz?.

- Ce ?nseamn? „romantic” pentru Dvs.?

Prim?vara, o c?l?torie ?n Japonia, cu iubita…iar acolo, sub cire?ii ?n floare, noi vom bea ceai ?i vom vorbi ?i iar??i vorbi – iat? ce-i romanticul adev?rat pentru mine (Roman).

- V-a?i dorit c?ndva s? juca?i vreun rol ?ntr-un spectacol de teatru sau ?ntr-un film? Dac? da, atunci care rol ?i de ce?

A? vrea s? joc ?n propriul meu rol, pentru ca s? m? v?d dintr-o parte. (Roman)

- V-a?i dori s? tr?i?i ?ntr-o anume epoc? istoric?? Cine a?i fi ?i ce a?i face?

Da, ?n epoc? c?nd Isus Hristos a fost ?n Palestina. A? fi fost muzician.George Cirstea, 34 ani, Romania, Oltenia, Craiova

- Regretul meu cel mai mare este ca nu v-am v?zut live, de?i voi a?i fost aici, ?n octombrie 2004. ?n acea lun? ?ns? a ?ncetat din via?? un om drag mie, ?i nu am g?sit potrivit s? m? bucur de concert, de?i to?i prietenii mei au f?cut-o. M-a?i ajutat ?ns? s? trec peste moment cu „Videli noci“. Habar nu am ce zice?i voi acolo, dar a sunat al naibii de bine ?n acea toamn?.
?ntrebarea mea este:
Daca sim?i?i aproape de voi ?i folclorul altor regiuni, ?i dac? v-a?i g?ndit s? c?nta?i cu l?utari olteni, ardeleni etc. pentru vreo „melodie frumoas?, pentru inima ?i suflet aleas?”?

La momentul actual, noi am ?n?eles c? folclorul e o muzic? foarte complicat?, pe care nu vrem s? o pervertim. ?n piesele noi vor fi circa 70% rock’n’roll (energie pur?) ?i 30% - elemente luate din folclor. Noi am obosit de la colabor?ri, insuficient de eficiente comparativ cu ceea ce ne-am dori. Vrem s? ne concentr?m doar la piesele noastre, care ar reflecta spiritul nostru.

Caracas George, Tulcea, Rom?nia

- De unde a venit numele noului album? (Ethnomecanica)

L-am visat :)

- De unde vine numele trupei? Dintre ce nume a?i avut de ales?

Numele trupei nu se traduce nici ?ntr-un fel ?n nici o limb?, dar pur ?i simplu caracterizeaz? stilul nostru, ?n care pe primul loc e ritmul.

- De ce cuv?ntul cheie al mail-ului trebuie sa fie b?tuta?

Pur ?i simplu facem PR piesei! :)))

Alexandra Stoler, 24 ani, Chi?in?u, Moldova

- Ce planuri profesionale ave?i voi, HAIDUCILOR pentru anul 2007? Poate ne mai bucura?i cu un concert, doua aici acas?, ?n MOLDOVA - am fi foarte recunosc?tori!

Acum, cel mai important pentru noi este s? facem c?ntece noi, deoarece concerte ?i a?a avem destul de multe, pe c?nd piese – pu?ine. Dar desigur vor fi ?i concerte, din care ne vom str?dui s? facem show-uri interesante!

- Ave?i ceva invita?ii de a participa la festivaluri interna?ionale?

Da, programul pentru var? ?ncet-?ncet s? umple.

- C?nd va ap?rea pe pia?? CD-ul cu clipurile ZDOB ?I ZDUB, sau ceva ?nregistr?ri video de la concertele voastre din str?in?tate? - ar fi ceva super-

Noi am adunat toate videoclipurile noastre (foarte distractive, ne aduc aminte de lucr?rile studen?e?ti ale lui Patti Smith Jackson). Administra?ia noastr? acum se ocup? de licen?ieri etc. A?tept?m apari?ia DVD-ului! Video necomercial e ceva super!

- A?i accepta propunerea de a PROMOVA Republica Moldova pe plan interna?ional - ca destina?ie turistica, eu ?tiu... prin participarea la realizarea unui film promo?ional, de exemplu?

Acum avem o sarcin? de baz? – s? ne concentr?m asupra muzicii. Vrem s? facem un super album nou, prin care ne ?i vom exprima p?rerea asupra diferitor chestiuni.

Nika (nika_md), Chi?in?u, Moldova.

- Ce va determinat s? schimba?i radical stilul muzicii alese?

Primul nostru album poate fi comparat cu energia atomic?… care poate fi folosit? at?t ?n scopuri pa?nice, c?t ?i ?n destructive. A?a a fost situa?ia c? muzica noastr? era ca o bomb? care influen?a negativ ?i provoca agresivitate.

- Cu ce pies? vre?i s? r?m?ne?i ?n memoria omenirii dup? 50 de ani? O pies? care sa fie difuzat? pe radio ?i s? v? reprezinte... ex. Kino - Zvezda po imene Solntze...

Am vrea s? scriem o asemenea pies? care i-ar face pe oameni s? mediteze asupra lucrurilor profunde, spirituale… Astfel ca, ascult?nd piesele noastre, oamenii s? se g?ndeasc? la bine ?i lumin?.

- Daca v-a?i fi ?nt?lnit cu Dumnezeu ce ?ntrebare i-a?i fi pus? [creativitate ?i inventic?]

Noi am sta ?mpreun? cu El, ?n lini?te, ?i am bea ceai…

- Dac? vi s-ar permite s? dezlega?i un mister al lumii care ar fi acela? [ex. piramide, via?a pe Marte, etc... doar curiozitatea m? macin?...;> ]

Toate descoperirile se petrec atunci c?nd omenirea e preg?tit? pentru a le primi. Dac? un mister ?nc? nu e dezlegat, ?nseamn? c? noi ?nc? nu suntem preg?ti?i pentru aceasta.
Dar iat? dac? un om brusc face o descoperire, nefiind preg?tit pentru aceasta, atunci singur ??i poate provoca o mul?ime de probleme.

Carmina Trambitas, Bra?ov, Rom?nia.

- Cu cine a?i vrea/a?i fi vrut s? face?i un featuring ?i nu mai ave?i cum?

Deja am f?cut destule proiecte cu featuringuri. Dar noi nu v? suntem suficien?i?

- Cu ce artist din rock-ul romanesc n-a?i c?nta ?n nici un caz niciodat??

Dac? e vorba de un rocker adev?rat, atunci el e un coleg de-al nostru…

- Daca unul dintre voi ar avea o emisiune TV pe cine ar invita la debutul lui ca prezentator?

Dac? acest om ar fi viu, l-a? invita pe Gabriel Garcia Marquez.

Nina Cebotari, 24 ani, Chi?in?u, Moldova

- Daca ceea ce c?nta?i este valabil ?i ?n via?a voastr??

Desigur, tot despre ce c?nt?m e o reflectare a g?ndurilor noastre, percep?iilor noastre despre via??, via?a noastr? de zi cu zi.

Igor P.

- Cui din forma?ie ?i plac bicicletele ?i cine are una?

Victor este cel mai mare amator de bicicletele. Dar biciclete au ?i Roman, Valeriu ?i Igor. Ne place s? mergem ?n Crimea, unde ne plimb?m pe biciclete prin mun?i, pe traseele special amenajate.

Irina Chiribuca, Pipera, Rom?nia

- Ce considera?i c? a avut Boonika a?a special de a avut a?a succes? Uit?ndu-v? acum retrospectiv, a?i fi f?cut altceva dec?t a?i f?cut atunci? A?i vrea s? fi schimbat ceva?

Succesul „Boonika” a constat ?n aceea c? a fost la Eurovision, ca show, glum?, care, ?n mare m?sur?, nu reprezint? nimic deosebit. Da, am fi vrut s? schimb?m c?te ceva – s? o interpret?m cu un ansamblu de tobo?ari chinezi (ha-ha-ha).

- Ce ar transmite ZsZ fanilor din Europa vestica care nu cunosc dec?t „Ethnomecanica” din istoria grupului?

S? fie s?n?to?i ?i ferici?i!

- Ce face?i c?nd ave?i o zi “proast?”? (Ca doar sunte?i oameni… mai ave?i ?i d-astea din p?cate…)

Privim filme indiene.

- V-a?i g?ndit vreodat? la un best-of “literar”? Adic? ZsZ edita?i cu copert? ?i lansare? (neap?rat sesiune de autografe… lol)

?nc? e devreme pentru a scrie biografii…

- La ce viseaz? Zdubii c?nd nu sunt pe scen? sau ?n fa?a reflectoarelor?

C?nd nu suntem pe scen?, vis?m la scen?… dar pe scen? vis?m la odihn?.

- A?i participat la multe festivaluri cunoscute (Roskilde, Peninsula, Sziget, Staryi Melnik, Krylia…) ?i a?i c?ntat ?i-n ??ri unde nu prea se ajunge din varii motive (Olanda, Germania, Portugalia, Italia, Lituania..). ?i totu?i, este vreun festival la care visata s? ajunge?i sau o ?ar? ?n care s? duce?i tripurile zdube?ti ?i ?nc? n-a?i reu?it?

Am vrea s? juc?m ?ntr-un film cu Jim Carry, ?n SUA.

- ?ti?i cam c?nd se va difuza la BBC Prime documentarul despre Republica Moldova ?i implicit ?i cu voi?

La finele lui 2007. A?tept?m ?i nou.

- Dup? “Nenea Gorbaciov – hora cosmica” ce mai preg?tesc Zdubii pentru fanii lor?

Lucr?m asupra albumului nou… vrem s? introducem ?n el toat? energia pozitiv?, drive-ul conceptual, ?n spiritul Woodstock 69.

- Ce melodie sau / ?i album a?i trimite ?n cosmos? ?i de ce?

Sunetul mustului.

- Dac? vi s-ar propune s? fi?i prima trup? care s? c?nte live ?n cosmos a?i accepta? Cam cum v-a?i imagina concertul? Ce melodii a?i c?nta?

Pentru noi ar fi o mare onoare s? fim primii muzicieni ?n cosmos. ?n acest caz nu am interpreta piesele proprii, dar am ?nv??a cele mai bune 5 piese din lume! (Mozart, McCartney), care vor suna ?n stilul nostru.

- De-a lungul timpului a?i avut c?teva prelu?ri dup? nume cunoscute sau mai pu?in cunoscute interna?ional… ?i totu?i parc? n-am auzit niciodat? la ZsZ un cover dup? Beatles... V-a?i g?ndit s? face?i? Sau nu este posibila o asemenea pies? cu drepturile de autor & restul?

C?ndva noi vom face un album cu piese care, ?ntr-un fel sau altul, au influen?at asupra crea?iei noastre, dar acum noi suntem concentra?i asupra realiz?rii propriului album. The Beatles… e complicat de mai ad?ugat ceva la muzica lor… nai, ?imbal? Poate vom ?ncerca ceva la concerte, dar s? ?nregistr?m – credem ca nu are sens… poate doar intr-un stil umoristic, ceva din piesele lor pentru copii.

- Ce anume v-ar deranja cel mai mult la un concert: sonorizarea proasta sau un public adormit? (De?i ?nclin s? cred c? nu ?ntotdeauna ave?i probleme cu sonorizarea iar publicul reac?ioneaz? mereu la ritmurile dumneavoastr?… e cam greu sa stai lol)

Nici un artist nu ?i-ar dori nici sunet prost la concert, nici public adormit… dar dac? a?a ceva s-ar ?nt?mpla, s-ar putea de a?ezat pe scaun ?i de c?ntat un unplugged…

- De?i ave?i 12 ani de turnee, ?nregistr?ri, 7 albume, o groaza de nop?i nedormite, multe locuri vizitate ?i multe, multe amintiri este totu?i ceva ce ZsZ ar vrea s? fac? ?i n-a reu?it ?nc??

Desigur c? este… minimum de 2 ori mai multe albume, de 10 ori mai multe festivaluri ?i o cas? imens? cu vedere spre mun?i. ?i o sal? de repeti?ii ?n Cuba.

- Vi s-a ?nt?mplat vreodat? la vreun concert s? ave?i vreo mireasa pe scen? furat? de la o nunta? Unde ?i c?nd a fost asta?

Da, s-a ?nt?mplat a?a ceva… ?n Bucure?ti. Nu ?tim dac? mireasa a fost furata, dar p?rea fericit? :)

- Pute?i numi un cadou de suflet primit de la vreun fan?

Roman: O oal? imens? cu zeam? – cadou de ziua de na?tere. ?i o b?sm?lu?? brodat? cu „Roman – inim? de ?igan”.

- V-a?i g?ndit vreodat? la o colaborare cu vreun fan?

Totul depinde de inten?ie, concept… De ce nu? Doar ?i The Beatles c?ndva au fost fani.

- Ce nu suporta ZsZ?

Stupiditatea, prostia ?i minciuna.

- V? mai aminti?i c?nd a?i dat primul autograf?

Roman: c?nd am primit primul meu salariu, pentru culesul poamei ?n P?n?se?ti… atunci am ?i f?cut prima mea semn?tura-autograf :)

Alina Macovei, 20 ani, Chi?in?u, Moldova

- A?i schimba cariera voastr? pe cea a lui Boy George sau Elton John?

Nu! Dar Roman nu ar fi ?mpotriv? s?-?i schimbe locul cu Madonna (ha-ha-ha).

- Care a fost momentul ?n care a?i sim?it c? e?ecul e aproape, ?i a?i hot?r?t s? l?sa?i totul ?n urma?

Asemenea g?nduri ne vin aproape ?n fiecare zi, dar noi le ucidem din r?d?cini, le nimicim cu ajutorul unui Kalashnikov :)

- Care a fost cel mai pl?cut eveniment din cariera voastr? pe care nu ezita?i s?-l aminti?i!

Atunci c?nd prime?ti pl?cere deplin? de la ceea ce faci, nu mai e sens s? continui s? faci acest lucru. De aceea noi mereu sim?im c? e posibil de f?cut ?i mai bine, lucr?m ?i avem o atitudine critic?, obiectiv? fa?? de muzica noastr?.

Raluca Abrihan

- Trebuie oare s? tr?ie?ti dou? vie?i paralele, una pe scena ?i una ?n afara ei sau doar ?mbin?nd tr?irile ambelor situa?ii po?i s? dai tot ce e mai bun din tine?

Unui muzician ?i este dificil s? tr?iasc? dou? vie?i paralele, el tr?ie?te cu muzica sa, dar ?n acela?i timp ?n?elege c? exist? ?i realitatea – via?a de zi cu zi, banalul. ?i toate g?ndurile ?i sim?urile sale el le red? pe scen? ?i ?n muzica sa.


Victor Spinatii, Moldova

- Numai ca un singur g?nd m? pa?te ?i dac? ?mi permite-?i s? v? ?ntreb: C?nd va ap?rea urm?torul album ?

Peste 9 luni :)

?irai Nastea

- Cum se ?ncepe ziua Dvs.? Cafea sau ceai cu l?m?ie? O baie fierbinte sau un du? rece?

Un pahar cu ap? ?i Surya Namaskar din Yoga.

- De ce vi-i ru?ine? Ce reprezint? ru?inea pentru Dvs.?

Ru?inea e o t?mpenie ce are leg?tur? cu con?tiin?a. Tuturor, inclusiv ?i nou?, le este ru?ine ?n anumite momente.

- Unde ?i c?nd v? sim?i?i ?ntr-adev?r ferici?i?

?n copil?rie.

- Des v? aduce?i aminte de copil?rie? La ce-a?i visat pe atunci?

S? devenim adul?i.

- C?nd ultima dat? a?i pl?ns? Ce v? atinge?

B?rba?ii nu pl?ng. Nu trebuie s? fim atin?i.

- V? amuz??

Comedy Club.

- V? teme?i de g?dilire? ?ntuneric? ?n?l?ime?

Fiecare cu ale lui.

- Ave?i vise colorate sau ?n alb-negru?

Diferite.

- C?te ore la r?nd pute?i s? nu dormi?i?

De unde sunte?i? De la cartea recordurilor Guiness?

- Ce v? irit??

Pro?tii.

- Unde visa?i s? ajunge?i?

Vrem ?n China.

- C?l?toria ideal??

Aceasta… balon zbur?tor ?i Jules Verne.

- Ce nu m?nca?i deloc?

Oameni.

- C?t a?i putea s? be?i?

3 litri de ap? s?rat?.

- V? este r?u diminea?a, de la alcool? (Mie - foarte!)

S-a ?nt?mplat ?i a?a ceva.

- Cum v? descurca?i cu aceasta?

Exist? metode bine cunoscute… de exemplu – mur?turi.

- Cel mai bun concert al anului 2006?

Roskilde, Danemarca; Peninsula, Rom?nia.

- Cel mai nereu?it?

Au fost ?i de astea…

- Concertul visurilor voastre –

Un duet cu Jim Carry, ?n deschidere la Elton John.

- Dac? a?i face filme!

Acestea ar fi ceva de genul Twin Pix, nu, sta?i un pic, probabil, A fi John Malcolm.

- Ce v? mir? mereu?

T?mpenia omeneasc?.


Georgiana Iacob, Satu Mare

- Sprijini?i ?i dori?i unirea Republicii Moldova cu Rom?nia, voi v? considera?i rom?ni?

Noi suntem moldoveni, dar suntem purt?tori ai culturii rom?ne?ti, ai limbii rom?ne. Dar Moldova ?i Rom?nia sunt dou? ??ri vecini, asem?n?toare ?n foarte multe privin?e. Iat? avem exemplul Austriei ?i Germaniei. Chestiunea unirii este foarte delicat? ?i cel mai probabil ??i va pierde actualitatea, deoarece Moldova este prins? ?n ideea global? de a intra in Uniunea European?.

Jitka Minarikova, Cehia

- Planifica?i un promo-turneu cu noul album prin Europa? Foarte mult vreau s? v? v?d din nou ?n Cehia sau Slovacia.

Cu pl?cere am merge ?ntr-un turneu, dar totul depinde de licen?ierea Warner Music ?n Praga ?i Bratislava.


Zara, Sankt-Petersbourg

- ?ntrebare pentru Victor. E adev?rat c? sunte?i poreclit „Lombada”? Dac? da, de ce?

Da, Victor a avut acest nick-name, c?nd a lucrat ?n forma?ia „Noroc”, acum porecla lui e „Omul Invizibil”.

- Care e sensul secret al tatuajelor lui Mihai?

Aceste tatuaje ?nseamn? c? el este devotat muzicii, muzica e via?a lui ?i tattoo-urile reflect? aceasta (dar ?n general, ce fel de rocker f?r? tatuaje?)

- ?i ?nc? o dat? pentru Victor! De ce niciodat? nu da?i interviuri? Acest fapt are vreo leg?tur? cu aceea c? sunte?i modest?

Vezi r?spunsul la ?ntrebarea 1. :)


Victoria Ionel, 18 ani, studiaz? in Portugalia

- De c?nd am auzit Maria Bluse, m? tot fr?m?nt? ?ntrebarea: exist? sau a existat cu adev?rat Maria ?i toata magia descris? ?n versurile c?ntecului...?

Da, Maria exist?…


Nina Krienke, 16 ani, Germania

- Am primit un CD al Taraf de Haidouks. Pe CD e o pies? foarte asem?n?toare cu „Goviadina”. E o pies? din folclor sau a?i f?cut un cover dup? piesa lui Taraf de Haidouks? Sau ei au f?cut un cover dup? voi?

De asemenea, ne-au scris:
Irka Rem, Sankt-Petersburg
Sveatoslav Kovaliov, Chi?in?u, Moldova
Ecaterina Sosnovskaia, Moscova, Rusia
Doron Merz, Israel
Michael Keidar, Israel
Richard Strelak, Slovacia
Ligia, Satu Mare
Olga Bodrova
Antonenko Serghei, Kiev
Nina Krienke, Germania

Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
CLIP Cuibul Video_old_archive Cuibul