Presa

Ethnomecanica… doina alb? sau cum faci p?m?ntul s? se cutremure

Press-release „Ethnomecanica”, Zdob ?i Zdub.

Atunci c?nd m?m?liga ?nflore?te ?n cele mai frumoase melodii, c?nd doina curge pe acordurile muncitorilor care vin obosi?i de la uzina, c?nd adierea vinului aduna to?i nunta?ii ?n poiana minunata, c?nd experien?a devine ceva banal, iar gustul plaiului natal te ?nso?e?te oriunde...atunci via?a cap?t? culori etnomecanice.
Probabil v? ?ntreba?i despre ce e vorba ?i ce ar trebui s? semnifice „ethnomecanica”. Simplu ca „high norock”, dic?ionarul haiducului basarabean spune mare ?i tare: „ethnomecanica” ?nseamn? combinarea spiritului doinei cu tehnica rock’n’roll-ului. ?i cine o poate face mai bine dec?t fl?c?ii de la Str??eni, cunoscu?i peste m?ri ?i ??ri sub pseudo-etnonimul „Zdob ?i Zdub”!
Zdubii au p??it grani?a unui deceniu de rock’n’roll. Zece ani de scene pr?fuite ?i strune rupte, zece ani de inhibare a folclorului ?n agresivitatea hardcore-ului modern, zece ani de tehnic? ascu?it? precum lama lui Nea’ Vasile, fierarul... Zdubii devin maturi ?i, conform unei informa?ii secrete ajuns? la noi din surse „inoplanitene”, au de g?nd s? prezinte un release suta la suta „moldovan style”… a?adar „Ethnomecanica” – the new „Zdob ?i Zdub” long play!
„Ethnomecanica” – o compila?ie cu cele mai bune hituri din toat? existen?a „Zdob ?i Zdub” ?i cinci piese noi (?n mare parte – versiuni cover). ?n linii mari, „Ethnomecanica” ?inte?te publicul vest-european, care nu cunoa?te activitatea timpurie a trupei „Zdob ?i Zdub”. Albumul „Ethnomecanica” va deveni primul album oficial lansat ?n Europa ?i va fi ?n magazinele tuturor ??rilor Uniunii Europene. C?teva hituri principale de pe „Ethnomecanica”, ?i anume „Hardcore Moldovenesc”, „?iganul ?i OZN”, „Videli Noci” ?i „Nenea Gorbaciov-Hora Cosmic?” (pe versiunea vest-european? a albumului) sunt interpretate ?n limba englez?.
Impresii ?i dezv?luiri ?mp?rt??ite de Roman Iagupov unui c?l?tor:
Albumul con?ine 18 piese, energizante precum 18 pahare de vin de la Mile?ti, frumoase precum 18 domni?e de la Soroca. S? ?ncepem! Poveste?te Roman:
Nu ne-a fost simplu s? stabilim ordinea pieselor pe album. Toate ne sunt dragi. Deoarece nu am g?sit un criteriu conceptual pentru a le r?ndui, l-am ales pe al? alfabetic.
B?tuta – niciodat? nu am fi crezut c? vom ?ncepe „ze bestul” cu aceast? pies?. O c?ntam de obicei la concerte sau jam-uri, ?mpreun? cu alte piese populare. Dup? show-urile cu „Fanfara Cioc?rlia” ?i „Boban Markovic Orkestra” am hot?r?t s? ?nregistr?m acest „cool joke”.
Boonika Bate Doba – totul a ?nceput cu o istorie amuzant? de-a lui Victor Dande?, despre bunica lui „care c?nta la doba pe la cum?trii”. La ?nceput era o gluma. Apoi am cunoscut familia Bejenaru – aici deja e misticism… A urmat: expresia „boonika bate doba, boonika bate tare”… trei zile p?n? la semi-finala Eurovision ?n Moldova... Eurovision in Kiev... ?i copii strig?nd ?n urma noastr? ?n strad?.
C?ntec de drum - planificam s? facem acest track ?mpreun? cu „r?ii” hip-hopului rom?nesc de la Parazi?ii, dar nu a fost s? fie! Versurile au fost scrise de Andrei Copo? ?i inspirate dintr-o c?l?torie a noastr? ?n Insulele Bermude. Farmecul piesei const? ?n simplitatea ei.
Cioc?rlia – o piesa care apar?ine tuturor popoarelor balcanice, care a c?p?tat renume mondial datorit? soundtrack-ul “Underground”, semnat de ‘Nea Bregovic! ?n Moldova c?ntecul este cunoscut ?n interpretarea clasic? a ansamblului „L?utarii”, condus de Nicolae Botgros. Am hot?r?t ?i noi s? facem o versiune a acestui „imn” str?vechi.
Doina Haiducului - balad? re?nregistrat?… cred ca sun? mai bine dec?t prima versiune. Am decis s? spiritualizam melodia prin introducerea personajului “EA”. Un haiduc f?r? m?ndr?, e precum turma f?r? cioban ?i ?n general – balada r?m?ne balad?.
Hardcore Moldovenesc – acum avem o country-balad?. Chestia e ca piesele proprii pot fi modificate la nesf?r?it.. Ne place cum sun? varianta nou?!
H?itura – ?mi amintesc cum am venit o dat? la conservator, cu scopul de a g?si c?ntece tradi?ionale de iarna. Am fost imediat izgonit cu dementa motiva?ie c? „nu v? l?s?m s? batjocori?i folclorul, nemernicilor”! ?i atunci m-am dus la biblioteca pentru copii „Ion Creang?”. Am deschis o c?r?ulie ?i am dat de urm?toarele: „s-a sculat mai an, b?dica Traian”. ?n aceea?i seara, ?n buc?t?rie, a ap?rut ?i melodia. Probabil e una dintre cele mai complexe piese etno-rock din discografia Zdubilor. ?inem foarte mult la ea!
Intro Joc - Un track etno-progressive, din perioada „Tab?ra Noastr?”, c?ntat mai ales ?n intro-urile concertelor. Mihai ?ncerca s? imite vioara la chitar?. ?n versiunea originara c?nta Anatol ?tef?ne? (Trigon), acum, ?n loc de vioar?, am introdus fluierul.
Miori?a – remake-ul piesei “Ciob?neasca” de pe albumul “Tab?ra Noastr?”. Un funk-reggae ?nsorit, ?n colaborare cu Osoianu Sisters, care garanteaz? dispozi?ia excelent? oric?nd ?i oriunde! Un c?ntec care te scoate din starea de g?ndire ?i te ad?nce?te ?n stomacul ghior?itor al caprei. Avem un cimpoi nou, ?mbr?cat ?n blana unei capre albe. Engleza ?n interpretarea Surorilor Osoianu ne bucur? ?n mod special.
Nenea Gorbaciov-Hora Cosmic? – o pies? cu elemente din via?a anterioar? a Zdubilor, din dulcea epoc? a „agroromanticii”. A fost completamente schimbat? ?i are o sunare nou?. ?n ea a ap?rut un refren semnificativ, care face piesa un hit adev?rat. Niciodat? nu m-am g?ndit ca a?a ceva e posibil: am ?nregistrat tobele ?n ?coala de arte „Poleakov”, chitarele – ?ntr-o cl?dire de 16 etaje din strada V.Alecsandri, vocea – ?n studioul ADM (cl?direa Moldova-Film), p?n? acum eram ?n Chi?in?u; mastering – Moscova, final mastering – Hamburg! O piesa care a c?l?torit prin toat? lumea ?i care ne aduce aminte de z?mbetul cald al tovar??ului Gagarin, de t?ierea vi?ei de vie din perioada lui „Deadea” Gorbaciov, de Beatles, de rock’n’roll.
Paint it Black – cu aceast? pies? lichid?m o dat? ?i pentru totdeauna analfabetismul nostru muzical, oferind ?n acela?i timp un omagiu legendarilor „Rolling Stones” ?i altor clasici ai rock’n’roll-ului. Puntea de trecere de la Zdubii teenageri la Zdubii maturi! De obicei folclorul merge la rock, dar ?n aceast? pies? rock’n’roll-ul merge la folclor.
S?rba lui Mihai – cumul?nd ?n sine impresiile genera?iei MTV ?i melodiile culturilor Sepultura, RHCP, Schnittke, Bregovic, Taraf De Haidouks etc., aceast? pies? ne transform? ?n adev?ra?i “rock – l?utari”.
Sus la Paru dintre Vii – ideea acestei piese a ap?rut ?ntr-o noapte, la Moscova, ?ntr-un taxi. Mihai a insistat s? includem o caseta f?cut? cadou de trupa „8 Marta” (punkeri?e din Rusia)…fetele sus?ineau c? „acolo c?nt? fra?ii vo?tri”. Am introdus caseta ?i brusc am sim?it atmosfera satului ?i am auzit glasurile b?tr?nilor f?r? din?i de pe cealalt? lume. Am avut o revela?ie atunci ?i am ?n?eles c? pentru noi, balcanicii, aceast? muzic? reprezint? mai mult dec?t simple melodii…e o muzica unic? din trecut. Prin aceast? pies? am ad?ugat lirism ?n repertoriul nostru. Piesa apar?ine trupei Taraf de Haidouks.
Tractorul – no comment.
?igan ?i OZN – piesa a ap?rut cam a?a: ?ntr-o bodeg? plin? de fum ?i iz de vin, de mine s-a apropiat scriitorul Alex Grin (nebun dup? SF). La un pahar de vorb? i-am propus s? ne scrie un text ?n spiritul Kusturica, dar cu o tem? cosmic?… peste o s?pt?m?n? aveam deja textul despre ?igani ?i extratere?tri. C?ntecul original e ?n rus?, apoi a fost tradus ?n rom?n?. De cur?nd am f?cut ?i varianta englez?.
Videli Noci – hitul principal de pe albumul „Agroromantica”, doar c? f?r? Trio Erdenko.
Zdubii Bate?i Tare – ?nc? un aranjament nou la un hit mai vechi, de pe „Tab?ra noastr?”.
Zdubii Bate?i Tare remixat? de DJ Shantel – DJ Shantel singur a ales aceast? pies? pentru remix. A considerat-o cea mai reprezentativ? pentru Zdob ?i Zdub.
Dup? cele auzite de la Roman ?i cele ascultate pe CD, ne d?m seama c? folclorul nostru drag nu va muri niciodat?, at?t timp c?t, ?n epoca noastr? informa?ional?, nebun? ?n goana ei dup? progres, se mai g?sesc muzicieni care celebreaz? mecanica trecutului ?n stil etnic, dar ?ntr-o manier? modern?.
„Pentru mine nu e vorba de un album nou, mai cur?nd e o compila?ie a celor peste zece ani de Zdob ?i Zdub”, spune Roman. O dare de seama ?n fata iubi?ilor no?tri prieteni ?i fani! „Ethnomecanica” reprezint? o enciclopedie a trupei. Zdubii au ?ncheiat o perioada creativ?, urm?nd s? treac? la alta! Nu se ?tie ce va fi mai departe, dar mergem ?nainte!
Mul?umiri speciale lui Serghei Bucur, pentru capacitatea extraordinar? de a reda esen?a „Ethnomecanicii” ?n grafic?, lui Iurie Savranski pentru design-ul „super ethno cool” al copertei, lui Roman Rybalev – pentru fotografiile originale ale Zdubilor, ?i, nu ?n ultimul r?nd, mul?umiri la toata lumea care a f?cut acest album posibil.
Prima lansarea „Ethnomecanica” va avea loc la Bucure?ti. Apoi urmeaz? la Chi?in?u, pe Marte, Jupiter etc. Bravii no?tri l?utari zbur?tori pornesc la drum, p?m?ntul deja le este la picioare, urmeaz? universul.
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Video_old_archive CLIP Cuibul Cuibul