Ştiri

9.08.2010

Bon Voyage – Paris, te iubesc!

Bon Voyage – Paris, te iubesc!
Bon Voyage – Paris, te iubesc!
Avioane, Chi?in?u-Munchen, Munchen-Paris, ?i iata noi suntem pentru prima oar? ?n Fran?a, ?n aeroportul Charles de Gaulle. Dup? ce am parcurs periferiile Parisului, care ne-au adus aminte de Bucure?ti, am lasat bagajele ?n hotel ?i ne-am dus s? cin?m la compatrio?ii no?tri, care demult au p?r?sit Moldova ?i au deschis un restaurant la 300 metri de turnul Eiffel. Am fost ?nt?lni?i de Monsieur Vitalie, cu un ulcior de vin, stridii ?i col?una?i. ?n drum spre restaurant am str?b?tut cele mai renumite str?zi ale Parisului, am v?zut arhi-renumitul turn, Champs-?lys?es ?i locuitorii interesan?i ai ora?ului care se plimbau de-a lungul r?ului Siene. C?nt?nd “Bun ii vinu Ghiuguliu” am mers la culcare.

?n urm?toarea zi ne-am dus s? facem repeti?ia ?n retro-cabaretul ?n form? de circ – un complex ?ntreg cu terase, numit Cabaret SAUVAGE! Un loc excelent pentru orice festival! Mul?umiri deosebite Institutului Cultural Rom?n pentru invita?ia la Festivalul Sin Fronteras. De asemenea, mul?umim ?n parte tuturor angaja?ilor Institului, care ne-au ?nso?it ?i ne-au oferit suport ?n zilele afl?rii la Paris! Programul festivalului pentru ziua respectiv?, 30 iulie: Concert ZDOB SI ZDUB + FAREN KHAN + DJ TAGAD + v?nzare de obiecte artistice ?i suveniruri + buc?t?rie rom?neasc? ?i moldoveneasc?. La astea se mai adaug? reprezenta?ii ale fotografilor ?i pictorilor ?i activit??i pentru copii.

Repeti?ia a decurs excelent, p?n? la concert au mai r?mas trei ore ?i am luat metro-ul pentru a merge la o plimbare ?n centrul ora?ului. Am fost ?nso?i?i de fotograful ?i ata?atul de pres? al Ambasadei Rom?niei la Paris. Ne ame?ea atmosfera creat? de distrac?iile ?n mas?, de cafenele, oameni mestec?nd baghete ?n strad?, mirosul parfumurilor ?i bucatelor proasp?t preg?tite. ?i iat? renumitele Saint-Germain, Bastille ?i Notre Dame. Ne sim?im neobi?nuit c? toat? lumea ?n jur vorbe?te fran?uze?te ?i c?nd am fost la cin? am realizat c? francezii nu cunosc limba englez? - ?nv??area limbilor str?ine ar trebui s? porneasc? de la buc?t?rie!

Spre uimirea noastr?, ?n aceasta zi de var?, c?nd sezonul vacan?elor e ?n plin? desf??urare, mult? lume s-a adunat ?n sala de concert. Au fost prezente dou? diaspore mari, cea a Rom?niei ?i a Moldovei, dar desigur ?i prietenii lor francezi. Mul?i au venit cu copii ?i to?i c?ntau ?mpreun? cu noi, dansau ?i se distrau. Pe fe?ele fericite ale concet??enilor no?tri se citeau o mul?ime de emo?ii, ?nc?t unii pl?ngeau de fericire. Mul?i dintre ei timp de 6-10 ani nu au fost prin patrie, deoarece ?nc? mai tr?iesc ilegal ?n Fran?a ?i deci nu o pot p?r?si ?i apoi s? se ?ntoarc?. Concertul nostru a fost o adev?rat? s?rb?toare pentru ei, prin intermediul muzicii po?i s? revii la r?d?cini ?i s? te sim?i tu ?nsu?i! La concert a fost prezent ?i noul Ambasador al Moldovei la Paris, Domnul Serebrean, dar el a ?ezut modest ?n loj? ?i a b?ut ap? mineral?. Tricolorurile noastre fluturau pe toat? sala, publicul era ?n extaz, a fost un concert foarte reu?it, am ie?it de 3 ori la bis ?i am c?ntat circa 2 ore. Probabil a fost cel mai bun concert din acest an! Dup? Zdubi urmeaz? DJ Taganda, publicul r?bd?tor a?teapt? autografe ?i apoi face poze cu muzican?ii forma?iei. To?i ne invit? ?n ospe?e ?i sunt gata s? petreac? toat? noaptea cu noi, dar noi a doua zi trebuie s? ne trezim devreme, la 9 zburam spre Berlin.

S?mb?t?, diminea?a, 7:00, str?zile sunt pustii, noi ne ?ndrept?m spre aeroport, ?n Paris sunt surprinz?tor de multe semafoare care nu sunt oprite pe timp de noapte, cartierele ora?ului sunt construite neuniform cu semafoare la fiece col?... ele nu ne permit s? ne deplas?m rapid. ?oferul microbusului Institutului Cultural Rom?n este nervos ?i vorbind necenzurat, vorbe ?n?elese pe ambele maluri ale Prutului, merge pe ro?u. Eram preg?ti?i pentru a fi urm?ri?i de poli?ie. Dar soarta ne-a scutit, am ajuns la timp ?i i-am facut cadou ?oferului un CD de-al nostru.

Paris, noi te iubim! Mul?umim tuturor celor care au f?cut posibil concertul nostru acolo!

P.S.: Mai multe fotografii ?n sec?iunea Media.
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Cuibul Cuibul Video_old_archive CLIP