Ştiri

10.07.2009

Hafenfest’09 –sf?r?it de poveste … Roman Iagupov ?i forma?ia Zdob ? Zdub

Hafenfest’09 –sf?r?it de poveste … Roman Iagupov ?i forma?ia Zdob ? Zdub
Hafenfest’09 –sf?r?it de poveste … Roman Iagupov ?i forma?ia Zdob ? Zdub
http://www.hubertvongoisern.com/linztour/index.html
Hafenfest'09 - unic ?n felul s?u festival de port, ce cuprinde un show de finalizare de 3 zile dup? cei doi ani de navigare ai lui Hubert von Goisern - un celebru muzician austriac - ?i grupul s?u muzical, pe o barj? plutitoare echipat? ca o scen? pe Dun?re de la vest la est ?i de la est la vest.
Roman: "?nchidere Turneului Linz (Linz Europa Tour 2007-2009), care a durat 2 ani, a fost extraordinar?! Dac? Viena - reprezint? Mozart ?i opera, p?i Linz Tour (Linz Europa Tour 2007-2009) - este Hubert von Goisern ?i Dun?re!
Cu c?teva zile ?nainte de Hafenfest am aterizat pe ??rm, ?ntr-o zon? ?n care zburau planoare ?i navigau cor?bii, pe scurt, pe Dun?re, ?n ora?ul austriac Linz. Aici, trebuia s? aib? loc, acel lucru la care au visat ?i Hubert, ?i cei care au luat parte la aventurile interna?ionale pe valurile Dun?rii de la kilometrul zero ?n localitatea Vilkovo, Ucraina, p?n? ?n capitala cultural? a Europei ?n 2009 – ora?ul Linz ...
Trei zile ce au zguduit ora?ul ?i ?mprejur?rile, ?i dac? e s? fim mai preci?i … nu doar trei zile …
... Cu c?teva zile ?nainte Hafenfest - dar eu l-a? numi unul "Mega-Cultural" - Hubert von Goisern, Haydamaky, noi ?i cunoscu?ii ?igani din Bulgaria, Karandila am cutreierat regiunea ca o tab?r? de ?igani cu concerte de strad?. Ai putea spune si ne-am l?sat du?i de valul evenimentelor ?i am vizitat ora?e ?i locuri la ?nt?mplare, unde timp de 5 minute scena mobil? era gata, iar noi am c?ntat din inimile noastre! Mini-concertele cu sunet acustic fermeca toat? lumea trec?toare. Oamenii ap?reau din nic?ieri, dansau ?i aplaudau ca ni?te copii!
De asemenea, am poposit ?i ?n or??elul Goisern – ora?ul natal al lui Hubert von Goisern ... E similar: ca ?i Muzicieni din Bremen ?i Hubert din Goisern – un loc fascinant cu lacuri de munte ?i biserici antice! Bere proasp?t?, aer curat, oameni z?mbind! Karandila ?ncingea atmosfera!
http://www.myspace.com/karandila
Un alt loc de seam? ?n care am instalat tab?ra noastr? ?ig?neasc? ?i am adunat public a fost l?ng? pere?ii lag?rului de concentrare Mauthausen. Povestea cre?rii acestui lag?r este foarte intrigant?. Mauthausen a fost construit de Adolf Hitler l?ng? Linz ?n ciuda faptului c?, ?n Linz, el a petrecut toat? copil?ria sa ?i a vrut s? fac? din acest ora? un rol-model, ?n sensul arhitectural al acesteia. Posibil c?, aceast? construc?ie a lag?rului de concentrare Mauthausen la marginea ora?ului s?u natal Linz, a decorat ora?ul ?n ochii lui Hitler ...
Apoi a urmat cele 3 zile de neuitat de cultur? ?i pace, liniste si ecouri de munte - Hafenfest'09 ?i muzic?, muzic?, muzic? – de la aprig? forma?ie de anti-globalizare, Haydamaky la un german de origine indian? Xavier Naidoo, de la bunici de rock german – trupa BOP p?n? la trash-pop diva din Rom?nia, Loredana Groza ...
Publicul, majoritatea ?n v?rsta balzacian?, a fost foarte decent, f?r? b?ut p?n? la nu-mai-pot ?i "joint"-uri – to?i ?mbibau dragostea radiat? de c?tre Hubert ?i echipa lui minunat?.
?n ziua urm?toare, dup? Fest - turna ca din g?leat? ... ?i noi, ?n zbor, pl?ng?nd, nedorind s? p?r?sim ?ara muzicii, culturii ?i libert??ii; nu vroiam s? ne ?ntoarcem acolo unde num?rul de evenimente sunt aproape de zero ...
Cu sinceritate vreau s? cred c? perspectivele noastre, ?nc?, vor aparea ...
?i mul?umim lui Hubert, ?i ?nc? odat? ?i multumim pentru c? ?tim spre ce s? tindem! "
Text - Roman Iagupov, editor - Tanya Slavova, traducere - Liuba Perciun.
Poze de Igor Buzurniuc – ?n Media/Photo
Link c?tre site-ul oficial al forma?iei este obligatoriu!
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Cuibul Cuibul Video_old_archive CLIP