Ştiri

24.04.2009

„Zdob ?i Zdub” sus?in un concert ?n cadrul Zilei Europei ?n Moldova

 „Zdob ?i Zdub” sus?in un concert ?n cadrul Zilei Europei ?n Moldova
Pentru prima dat? Delega?ia Comisiei Europene ?n Moldova invit? publicul larg s? se al?ture celebr?rii Zilei Europei ?ntr-un eveniment de amploare. Ziua Europei, ce va avea loc la 10 mai este o ocazie pentru a aduce valorile europene mai aproape de cet??enii Republicii Moldova.

Festivit??ile vor ?ncepe la 10 mai curent, la orele 15.00 ?n Scuarul Operei Na?ionale cu un Iarmaroc European ?n care proiectele finan?ate de Uniunea European? vor g?zdui buticuri ?i standuri cu materiale informa?ionale pentru a face cunoscut? cooperarea dintre Moldova ?i Uniunea European?, iar la 19.00 va urma un concert deosebit.

?n acest scop, circa 30 de buticuri ale diferitor proiecte implementate ?n Moldova ?i finan?ate de UE vor fi asamblate ?n scuarul Operei Na?ionale. Reprezentan?ii proiectelor vor informa publicul despre activitatea ?i rezultatele lor, ?n special, cum tinerii pot studia ?n ??rile membre ale Uniunii Europene, cum UE ne ajut? s? promov?m exporturile ?i s? atragem investi?iile, ce fel de echipament a fost livrat Serviciului Vamal al Republicii Moldova ?i despre alte realiz?ri de maxim interes.

Evenimentul va continua cu un concert ce va uni pe aceea?i scen? arti?tii moldoveni ce ne-au dus vestea ?n Europa prin concursul de c?ntec Eurovision: Natalia Barbu ?i Geta Burlacu. Al?turi de ei vor interpreta Sun Stroke Project, Olia Tira ?i Alexa. Concertul va finaliza cu recitalurile oferite de Snails ?i ?ndr?gi?ii Zdob ?i Zdub.

Pentru prima dat? Ziua Europei a fost s?rb?torit? ?n Moldova ?n 2006. ?n statele membre ale Uniunii Europene Ziua Europei este marcat? la 9 mai pentru a comemora Declara?ia lui Robert Schuman care chema Fran?a, Germania ?i alte state europene s?-?i pun? ?n comun produc?iile de c?rbune ?i o?el, a?ez?nd astfel piatra de temelie a unei federa?ii europene. Ziua Europei a devenit unul din simbolurile Uniunii Europene, care al?turi de steagul, imnul, moto-ul ?i valuta unic? – euro, identific? entitatea politic? a Uniunii Europene.
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
CLIP Cuibul Cuibul Video_old_archive