Ştiri

3.10.2008

Festi - Vara - 2008

Festi - Vara - 2008
Festi - Vara - 2008
Bun? ziua, dragilor!

Sunte?i gata s? afla?i cum ne-am petrecut vara?

Ini?ial merit? s? v? reamintim c? ?n martie 2008 albumul nostru “Ethnomecanica” a fost lansat ?n Germania, Austria ?i Elve?ia.

Dup? turneul de promovare din luna aprilie, agen?ia noastr? de promovare “Agents-4-Music” (din Germania) ne-a organizat pentru var? primul turneu de festivaluri europene. Geografia concertelor noastre s-a diversificat ?i datorit? ??rilor vecine.

Agenda noastr? de var? cuprinde 29 de concerte, dintre care 4 (2 ?n Rom?nia, 1 ?n Ucraina ?i 1 ?n Italia) au fost anulate din cauza accidentului. 9 concerte au avut loc ?n Germania, 3 – ?n Elve?ia, 4 – ?n Moscova ?i ?nc? 2 ?n ora?ele Rusiei – Krasnoyarsk ?i Rostov pe Don. C?te un concert a fost sus?inute ?n Ucraina, Lituania, Serbia, Belgia ?i Olanda. 17 concerte s-au desf??urat ?n cadrul festivalurilor interna?ionale.
?nceputul verii a fost destul de divers. Tour bus-ul nostru a suferit ?n urma unui accident, astfel p?r?sind staff-ul nostrum pentru totdeauna. To?i sunt teferi, dar urm?rile s-au r?sfr?ns asupra celor 4 concerte care fusese anulate pentru a ne reabilita ?i a lua o pauz?.
V? mul?umim, Dragii no?tri, pentru sus?inere ?i ?n?elegere, pentru devotament ?i aten?ia acordat?!
?nsemn?rile noastre f?cute pe ?erve?ele ?i foi?e g?site ?n drum, ?n turneul de var? aglomerat ?i plin de evenimente ?n diferite regiuni ale Europei, iat? c? ?n cele din urm? iau forma unui text ?n versiune electronic?. ?n continuare, v? invit?m s? lua?i parte la aventura noastr? canicular? – toate impresiile de var? ?ntr-un singur text …

Verifica?i centura de siguran?? ?i … s? pornim la drum!

“Jahninselfest“ ?n Regensburg, Germania, ?i „Festival Mundial“ ?n Tilburg, Olanda, au fost primele festivaluri ?n agenda noastr? de var?. ?nc? o dat? ne-am convins c?t de splendid? e senza?ia de a c?nta pe o scen? ?i a sim?i drive-ul nebun a show-urilor live.
A urmat evenimentul a?teptat de to?i, ce reprezint? destina?ia la care tindeam s? ajungem dup? repeti?ii ?ndelungate ?i preg?tiri minu?ioase ale organizatorilor locali – concertul dinaintea meciului Euro-2008: Romania-Olanda ?n Berna, Elve?ia. Energia suporterilor ?nainte de meci era arz?toare, iar noi am venit cu a noastr? pentru a ridica temperatura din Stade de Suisse mai tare ca cea de pe soare. Atmosfera era ?nc?rcat? la maxim, mii de litri de bere, tricolorul rom?n, la care apoi s-a al?turat ?i cel olandez, g?l?gie ?i chef de zile mari!
Am c?ntat al?turi de prietenii no?tri Aria ?i Chaif la festivalul rock "Staryi melnik" din Rostov, Rusia, iar dup? concert am s?rb?tori cu to?i ziua de na?tere a lui Vladimir ?ahrin.
Pe 27 iunie a avut loc Festivalul Tuborg din Romania – festivalul berii ce se petrece de mai bine de 10 ani ?n pia?a principal? a Bucure?tiului, vis a vis de “Palatul lui Ceau?escu” ?i adun? mai mult de 10 mii de oameni.
La ?nceputul lunii iulie am ?mbarcat “Brandner 4” pentru a porni ?n a doua etap? a turneului „Linz Europe Tour 2008”. Ne-am rev?zut cu trupa voioas? a lui Hubert von Goisern ?i echipa corabiei deja bine cunoscute. ?n acest an Hubert a urmat direc?ia vestic? a apelor Dun?rii. Noi ne-am al?turat lor, ?mpreun? cu al?i participan?i ai turneului vestic din anul 2007 – Karandila ?i Rambo Amadeus. ?n pofida bolii lui Hubert, am sus?inut cele 2 concerte ?n Ulm, pe 7 ?i 8 iulie. Deja renun?asem la ideea c? vom c?nta ?n Karlsruhe, precum era planificat. Dar la acest ultim concert din „Linz Tour 2008” (22 iulie), am avut o surpriz?. Am fost nespus de bucuro?i s?-l vedem pe Hubert energic ?i plin de for?e. ?mpreun? am c?ntat piesa rezultat? din colaborarea noastr? muzical? – “Koa Hiatamadl”. Pe 1 septembrie “Brandner 4” s-a ?ntors acas?, ?n Linz. Hobert deja a?teapt? anul 2009...iat? ce scrie ?n jurnalul s?u de bord de pe site: “Dup? o var? plin? de aventuri ?i schimburi muzicale, a doua etap? a Linz Europe Tour a luat sf?r?it. Preg?ti?i-v? pentru marele final: festivalul din vara anului 2009 ?n portul “Capitalei Culturii anului 2009”, Linz”.
?nc? un festival important al verii, la care am reu?it s? particip?m ?ntre concertele Linz Tour-ului, a fost „Exit Festival” din Serbia. Asemenea altor event-uri ale tineretului rebel, acesta ne-a impresionat prin creativ-ul s?u ?i spiritul libert??ii. „Exit” a devenit o tradi?ie ?i se desf??oar? ?ntr-o cetate veche de pe malul Dun?rii ?n ora?ul Novy Sad. Concertul nostru ?n cadrul acestui fest a avut loc ?n prima zi (10 iulie), pe Fusion Stage, concomitent au c?ntat N.E.R.D. ?i The Streets pe Main Stage.
Pe 1 august am concertat ?n Belgia la „Esperanzah! Festival”. Durata evenimentului a fost de 3 zile ?i noi am participat ?n calitate de headlineri ai primei zile. Din prima zi, festivalul a adunat peste 8 mii de persoane, a fost organizat excelent ?i se desf??ura pe 2 c?mpii din preajma m?n?stirii Floreffe. Pentru noi concertul din cadrul „Esperanzah!” probabil a fost cel mai bun din aceast? var?: atmosfera de poveste, un public at?t de receptiv ?i reconusc?tor nu am avut de ceva timp. Tuturor celor care vor fi ?n Belgia ?n primele zile ale lunii august, sf?tuim cu insisten?? s? viziteze acest festival cu tradi?ii frumoase.
?n ziua urm?toare a urmat „Samstag Horizonte Festival” din Koblenz, Germania. Aici deja am fost ?n „?nchiderea” festivalului ?i dorim s? men?ion?m c? locul acestei ac?iuni muzicale a fost spectaculos, istoric … cu nuan?e malefice. Al?turi se afl? cetatea Kurtine – totalmente stilul preferat al lui Dracula, lumina apusului de soare ?i oameni, h?t, c?t vede ochiul... O surpriz? pl?cut? a fost s? facem cuno?tin?? cu forma?ia Tinariwen, supranumit? „Rolling Stones din Sahara”. Concertul lor a fost extraordinar!
Deja tradi?ional? a devenit participarea noastr? la festivalul de pe litoralul din Costine?ti, malul M?rii Negre ?n Rom?nia, 5 august.
Pe 16 iulie am reu?it s? c?nt?m ?i ?n cadrul festivalului „Open Air Be2Gether” ?n Castelul Norviliskes, Lituania. Din p?cate, ?n pofida infrastructurii bine puse la punct, organizarea lucrului ?n scen?, vorbind mai lejer, l?sa de dorit. Nemaivorbind de faptul c? ni s-a oferit at?t de pu?in timp, ?nc?t abia am reu?it s? c?nt?m jum??ate din program. ?i iar??i avion, zdob, drum lung ?n mun?i, ?i ?n final, ora?ul Gampel, Elve?ia – festivalul "Open Air Gampel". Ne-a t?iat respira?ia priveli?tea minunat? a v?rfurilor albe ale mun?ilor ce ?nconjurau locul enorm pentru concerte – av?nd capacitatea de circa 50 mii de persoane. A fost impresionant ?i entuziasmant, at?t pentru arti?ti, c?t ?i pentru public.
Concertul de ?ncheiere a programului estival 2008 a fost ?n cadrul festivalului de muzic? etnica-rock „Этнопланета"(Ethnoplaneta), ce a avut loc ?n Teatrul Verde din parcul Gorky, Moscova, ?n data de 31 august. Acest proiect interna?ional sub auspiciile prieteniei popoarelor a fost bine organizat ?i a adunat un num?r mare de oameni. Lu?nd ?n considerare faptul c? astfel de etno evenimente sunt frecvente ?n Europa, ne-a f?cut pl?cere s? particip?m ?i la unul asemanator ?n Moscova. Mai mult ca at?t, locul era foarte bine preg?tit pentru un open-air. ?mpreun? cu noi, ?n calitate de headlineri, au fost „Pelageia” ?i "Copii lui Picasso". Pentru forma?ia noastr?, „Ethnoplaneta” a fost o ?ncheiere frumoas? a sezonului de festivaluri de var?. Aici am avut ocazia s? ne revedem cu prietenii muzicieni ?i s? savur?m atmosfer? pl?cut? creat? de fani no?tri vechi.
Tradi?iile festivalurilor de var? din Europa sunt de nenum?rat. Acest lucru ne bucur? mult, deoarece, ?n caz c? festivalul are mai mult de 3 ani, nivelul organiz?rii devine profesionist ?i publicul ?ntimpin? cu aceea?i c?ldur? spiritual? at?t superstaruri, c?t ?i arti?ti pu?in cunoscu?i.
Pe l?ng? ocazia de a „sim?i” publicul necunoscut nou?, avem posibilitatea s? vedem ?i s? ascult?m al?i participan?i ai festivalurilor. ?n special impresioneaz? nivelul de preg?tire al forma?iilor locale, care tr?iesc ?i creeaz? ?n regiunea unde are loc festivalul. Majoritatea forma?iilor de acest fel din Europa de Vest fac muzic? pentru sine ?i prieteni. Ele fac adev?rate show-uri, form?nd identitatea fiec?rui festival. ?n Europa de Est, festivalurile evolueaz? cu pa?i rapizi. ?n ??rile vecine – Rom?nia ?i Ucraina – similar, au loc un num?r mare de festivaluri interna?ionale, ?n care deja demult particip? arti?ti cu renume. ?n ?ara noastr? a fost calm ?n aceast? var?. Nici un festival, nim?nui nimic nu-i trebuie?te. P?cat c? ?n ?ara natal? nu e nevoie de noi … oare ?ntr-adev?r Moldova a devenit ?ara pensionarilor, care nu au treab? cu rock’n’roll-ul? ?nseamn? c? ceva nu e ?n regul?, prieteni...

?i un pic de statistic?: ?n aceasta vara am luat 44 de zboruri, am str?b?tut 11700 km cu transport terestru, am vizitat 11 ??ri, am trecut 74 v?mi.
Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Cuibul CLIP Video_old_archive Cuibul