Ştiri

14.08.2007

Iar??i noi, pe ici, pe colo…

Iar??i noi, pe ici, pe colo…
Da, orice n-ai zice, dar iulie ?i ?nceputul lui august au fost suculente pentru noi! Acum am reu?it s? strecur?m ?n programul nostru ?i o s?pt?m?n? de odihn?, apoi iar??i ie?im pe „c?mpul de lupt?” – Ziua Independen?ei, Ziua Ora?ului, Ziua Minerului… Ar trebui s? invent?m o s?rb?toare pentru noi – Ziua Etno-Rock’n’Roll-ului! Dar despre astea vom zice mai t?rziu… avem planuri m?re?e ?i vrem s? sper?m c? ele ??i vor g?si realizarea!

Dar p?n? una alta – un review al concertelor din cadrul unor proiecte ?i festivaluri!

S-a scris mult despre B’estival, dar noi ?nc? nu ne-am pronun?at. ?ntr-adev?r – o varietate de genuri muzicale, public divers, organizare bun? (cu mici excep?ii). Ora c?nt?rii noastre nu a fost cea mai reu?it?; ?n acea zi soarele era prea generos. Dar s-a adunat destul de mult? lume, fapt pentru care ?i mul?umim. Ne-a f?cut pl?cere s?-l ascult?m pe Marilyn Manson, de?i ne a?teptam la mai multe. Mihai nu a ezitat s? cear? un autograf… pe care ?l ve?i putea vedea ?n viitorul muzeu „Zdob ?i Zdub”.

A luat sf?r?it partea proiectului „Linz Europa Tour 2007-2009”, ?n care am participat ?i noi – preg?tirile ?i show-urile (Gala?i (Rom?nia) ?i Ismail (Ucraina)) pline de emo?ii au r?mas ?n urm?. Asemenea oric?rui eveniment de nivel european, acesta a fost interesant pentru noi, uneori surprinz?tor pentru muzicienii austrieci ?n frunte cu Hubert von Goisern a fost, iar pentru voi – cognitiv ?i, sper?m, captivant.

Dorim s? v? reamintim c? turneul Linz a fost ini?iat nu pentru a naviga pur ?i simplu pe Dun?re, dar pentru a face cuno?tin?? mai ?ndeaproape cu ??rile Dun?rene ?i oamenii (a se citi – muzicienii) care tr?iesc ?i creeaz? acolo. De aceea lui Hubert von Goisern i-a fost interesant nu doar s? c?nte al?turi de arti?tii locali, dar ?i s? comunice cu ei, s? p?trund? ?n spiritul fiec?rei ??ri ?i fiec?rui artist. Pentru toate astea am venit ?i noi, urc?nd la bordul vaporului cu o zi ?nainte de ancorarea ?n Gala?i – astfel, s? avem timp pentru a ne odihni ?i a comunica prin intermediul muzicii ?i gesturilor. Am reu?it s? ne relax?m ?ntr-at?t, ?nc?t noaptea cineva mai nu a cufundat ?alandul cu cabinele, unde ?n pace dormeau muzicienii austrieci… Slav? Domnului, to?i sunt s?n?to?i, doar c? s-au ales cu o sperietur? serioas?. S? clarific?m aceasta situa?ie a?a ?i nu am reu?it…

Pentru a nu transmite dispozi?ia concertelor din Gala?i ?i Ismail doar prin prisma noastr?, am hot?r?t s? folosim unele citate din jurnalul de bord al lui Hubert von Goisern.
Iat? ce scrie el:
„Concertul din Gala?i a fost un adev?rat succes. „Zdob ?i Zdub” au c?ntat energetic ?i noi ne-am str?duit s? nu r?m?nem ?n urm?. Roman, solistul ?i „shaman”-ul forma?iei, mi-a adus un cadou din Crimea – un pe?te mic ?i uscat ?n?irat pe o funie – delicios!
S-a adunat un public larg, probabil cel mai numeros de p?n? acum. ?i nu a fost nici o problem? cu acomodarea. ?i nici una cu referire la muzica noastr?. Ne-am sim?it foarte mult ca acas?. Dup? concert am stat ?mpreun? mult timp, am b?ut vin ?i bere, am f?cut planuri pentru ziua urm?toare.
[…]
Ast?zi va fi o provocare special?. Pentru prima dat? ?i unica dat?, vom avea doi oaspe?i la bord, Haydamaky ?i Zdob ?i Zdub. Va fi un efort enorm, ?i tehnic, ?i uman. ?i pe deasupra la astea – importan?a evenimentului pentru Ismail. Primar, consilieri, televiziuni ?i un avion cu 20 reprezentan?i ai mass-media din Austria… „

Piese ?n limbile rom?n?, ucrainean?, rus?, german?, c?nt?ri tiroleze de-ale lui Hubert au r?sunat peste Dun?re, la concertul din Ismail. ?n „Miori?a” zdubeasc?, ?n locul Surorilor Osoianu, au c?ntat cu vocea ?i la viori membrele forma?iei lui Hubert von Goisern. Nici un obstacol nu a ap?rut ?n calea concertului.

Pentru noi a fost cel mai tare show al acestui an!

Ne-am ?ntors ?n ora?ul nostru drag – Chi?in?u, ?i pe 28 iulie am participat la festivalul „Staryi Melnik”. Aici ne a?tepta o dezam?gire total?, ca ?i anul trecut. Din p?cate, dar asta e realitatea. Din cauza neprofesionalismului organizatorilor festivalului, noi am fost nevoi?i s? jertfim din timpul concertului nostru ?n favoarea arti?tilor ru?i, altminteri poli?ia ar fi deconectat energia electric?. Aceasta nu miroase a rock-festival serios, dar a concerte clandestine de la sf?r?itul anilor 80. Ceea ce pentru noi, o forma?ie lider din Moldova, e total inadmisibil. Noi niciunde ?n alt? parte nu ne-am confruntat cu asemenea probleme. Ne-a fost foarte obijduitor c?, ?n ora?ul natal, noi nu am avut posibilitatea s? sus?inem un concert demn.

A urmat festivalul „Peninsula” ?n T?rgu-Mure?, Rom?nia, pe 29 iulie. Deja a fost a patra noastr? participare la acest festival. O senza?ie pl?cut?! Echipament excelent, personal prietenos, organizare bun?! ?n afar? de astea, ?nainte de noi a concertat o forma?ie foarte vesel? – „The Exploited”, care a ?ncins publicul. Fiind pe scen?, era o pl?cere s? te ui?i la Mihai – el str?lucea de bucurie – publicul de la festival era de ?la corect (recomand?m s? citi?i interviul de la http://www.tiuk.reea.net/pnnsl_zdob&zdub.html).

?n final, Bac?u (Rom?nia), 4-5 august - „Romanian Top Hits 2007”, unde am fost nominaliza?i ?n categoria „Rock – Best Hit – 2007”, al?turi de Direc?ia 5, Animal X, Holograf ?i Voltaj. Vizavi de Catedrala din Bac?u a fost instalat? o scen? imens?. ?i, caracteristic oric?rui eveniment de acest gen, au ap?rut probleme organiza?ionale. Seara se f?cuse r?coare de-a binelea, dar noi eram ?inu?i afar? ?nainte de concert, de aceea nu prea am avut parte de ceva pl?cut… P?n? nu ne-a ?nc?lzit publicul, am fost rezerva?i ?n c?ntarea noastr?. Noi am c??tigat, de?i am ?mp?r?it premiul cu forma?ia „Animal X”!
Fotografii de la concertele din Gala?i ?i Ismail vede?i ?n Media/Foto.

?n perioada 6-16 august, noi suntem ?n concediu, urm?toarele concerte vor avea loc pe litoralul rom?nesc – la Costine?ti ?i la Vama Veche (?n cadrul „Stufstock Greenfest”). Keep on rocking!


Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Cuibul Video_old_archive Cuibul CLIP