Ştiri

26.03.2007

Aventurile bravului muzician austriac sau Zdobii sunt de vin?!

Aventurile bravului muzician austriac sau Zdobii sunt de vin?!
Aventurile bravului muzician austriac sau Zdobii sunt de vin?!
Prietenii no?tri austrieci, ?n componen?a: muzicianul Hubert von Goisern, produc?torul Wolfgang Spannberger, regizorul-operator Markus Wogrolly (compania de produc?ie de filme „Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion” GmbH ?i televiziunea na?ional? austriac? ORF vor realiza un film de lung metraj – ?n Moldova au avut ce sa filmeze! ?n cele ce urmeaz? v? ve?i convinge de aceasta!), au vizitat Moldova. Scopul vizitei – s? fac? cuno?tin?? cu forma?ia „Zdob ?i Zdub“, s? fac? c?teva repeti?ii ?mpreun?, s? mearg? la partea moldoveneasc? a Dun?rii. Dar de asemenea...
Au venit... da-da... pentru muzica melodioas? a codrilor, pentru dansurile ?i c?ntecele copiilor de la sat, pentru iubirea de via?? a s?tenilor, pentru iezii ?i miei din V?leni, pentru vaporii vinurilor din beciurile de la Mile?tii Mici, pentru m?nc?rurile tradi?ionale moldovene?ti (m?m?lig? cu br?nz? de oi, zeam? de pe?te, pl?cinte cu br?nz? ?i, desigur, vin de cas?), pentru peisajele nistrene ?i dun?rene...
Duminic? (18 martie) – „de pe vapor la bal”, adic?, de la aeroport direct la deschiderea unui jazz club.
Luni – Mar?i (19-20 martie). Repeti?ii cu „Zdob ?i Zdub“ – Hubert: „o adev?rat? pl?cere – avem sufletele ?nrudite at?t din punct de vedere muzical, c?t ?i al modului de via?? ?i g?ndire”.
Uneori fac ?ntreruperi... conferin?a de pres? (20 martie) – s? zicem ?i jurnali?tilor (?i astfel, ?ntregului popor) despre proiectul dun?rean!
Miercuri (21 martie). Ura! – V?leni. Familia Bejenaru (Boonika ?i Boonelul) din nou prime?te oaspe?i din str?in?tate.
?n drum spre V?leni, muzicienii au reu?it s? se r?t?ceasc?… a?a sunt ei – oamenii artei! Produc?torul ?i mentorul spiritual al lui Hubert – Wolfgang, descoperea drumurile moldovene?ti, deoarece el era la volan. C?l?toria la V?leni cu Roman Iagupov a fost foarte productiv?. Au v?zut, auzit ?i aflat multe! Lidia ?i Tudor Bejenaru, deja deprin?i cu grupuri mari ?i vesele de str?ini ?nso?i?i de muzican?ii din „Zdob ?i Zdub”, au preg?tit pentru oaspe?i un adev?rat program cultural, cu muzic? ?i dansuri. Casa Boonik?i i-a adus aminte lui Hubert de casa propriei bunici.
Un mic c?ine v?lenesc l-a mu?cat ni?el pe Hubert: „da’ ce umbl? ??tia to?i pe aici?”
Badea Tudor Ajder face fluiere din lemnul diferitor fructiferi. El tr?ie?te pe malul Prutului, nu departe de portul Giurgiule?ti, astfel, din curtea lui, se vede ?i Dun?rea! Dup? V?leni, oaspe?ii no?tri austrieci s-au ?ndreptat spre Badea Ajder. ?n veranda lui a avut loc un jam-session improvizat. Boonelul b?tea toba ?ntr-un ritm autentic moldovenesc, iar Hubert a r?mas impresionat ?ntr-at?t, ?nc?t ?i-a scos acordeonul ?i l-a acompaniat pe Bunel. Roman a ?nceput s? c?nte ?i, ?n scurt timp, toat? lumea c?nta. Se sim?ea o energie deosebit? ?n urma acestei uniuni! Dup? aceast? pauz? muzical? – din nou la drum! Am tras o fug? ?n portul Giurgiule?ti, unde am aruncat o privire la Dun?rea moldoveneasca.
?n aceea?i sear?, la ?ntoarcere ?n Chi?in?u, austriecii au vizitat radioul „Silver Rain Moldova”. Oho! Roman Iagupov al nostru ?i Serghei Brovco realizeaz? emisiunea „Vsio eto rock’n’roll” („Totul e rock’n’roll”), care e pe post ?n fiecare miercuri, la orele 22:00. De data aceasta ?i Hubert a participat la emisiune. La ?ntrebarea „Ce ?nseamn? rock’n’roll-ul pentru Dvs.?”, el a r?spuns scurt ?i clar c? asociaz? rock’n’roll-ul cu sexul! Dar sex dore?ti mereu... A urmat o pies? super tare de-a lui Hubert.
Ziua urm?toare, dis-de-diminea??, Hubert von Goisern ?i Igor D?nga au dat mai multe detalii despre proiectul „Linz Tour” ?ntr-un interviu la radio BBC.
Joi (22 martie) – sala de repeti?ii a Zdubilor! Trebuie s? men?ion?m c? aceast? colaborare artistic? va continua cu ?nc? o vizit? a austriecilor, ?n aprilie, deja pentru a ?nregistra muzica creat? zilele acestea... muzic? care va r?suna ?i pe Dun?re!
Vineri (23 martie) – odihn? bine meritat? pe malul Nistrului ?i vizitarea Transnistriei. Apoi – aeroportul ?i „La revedere, Moldova!”
Wolfgang: „Cele mai memorabile impresii – ceea ce se ?nt?mpl? ?n sala de repeti?ii a Zdubilor. Dac? am fi avut mai mult timp s? c?l?torim prin Moldova, am fi zis mai multe. Oricum, totul ne-a pl?cut foarte mult!”
Fotografiile pe care le-a f?cut Wolfgang le pute?i vedea ?n Media/Foto.
Aici se c?nt? bine ?i u?or! ?i c?nd muzica etno ?n stilul muntenilor austrieci se ?mplete?te cu etno-rock’n’roll-ul zdubesc ?i se prelinge din sala de repeti?ii a Zdubilor pur ?i simplu ?ncremene?ti, ascul?i ?i dore?ti ca totul s? dureze o ve?nicie!
Da, turneul dun?rean „Linz” ne promite ceva cu totul ?i cu totul interesant. Da, priveli?tea va fi deosebit?: concertele vor fi sus?inute chiar pe puntea vaporului, iar publicul le va savura de pe malul Dun?rii! Un eveniment superb e garantat! Totu?i se pare c? cea mai intrigant? parte a turneului e preg?tirea lui: iat? show-ul adev?rat care pune la ?ncercare imagina?ia muzicienilor ?i care d? na?tere la cele mai interesante experimente.
14.03.2007

Zdob ?i Zdub va suna ca muzica Dun?rii

Zdob ?i Zdub va suna ca muzica Dun?rii
Zdob ?i Zdub va suna ca muzica Dun?rii
Un proiect nou se apropie... ??i dore?te l?rgirea cultural? spre est, unirea regiunilor Dun?rene importante din punct de vedere cultural.
Proiectul „Linz Tour 2007-2009” este ini?iat ?i coordonat de muzicianul austriac - Hubert von Goisern. El este considerat fondatorul rockului alpin. Proiectele ?i turneele lui mereu ies ?n eviden?? prin schimbul de experienta dintre muzicieni, prin spargerea barierelor ce ?in de origine, culoare, limb? etc.
www.hubertvongoisern.com

Proiectul „Linz Tour 2007-2009” va ?ncuraja ?i consolida parteneriatul dintre regiunile aflate de-a lungul a 2889 kilometri ai Dun?rii. Proiectul se eviden?iaz? prin schimbul dintre protagoni?tii culturali ?i oamenii de r?nd din ??rile prin care trece Dun?rea.
Vaporul „Linz Tour 2007-2009” va naviga, iar puntea lui va deveni o scen?. ?alandul-scen? va ancora ?n 20 de porturi. Hubert von Goisern ?i noii lui prieteni vor sus?ine concerte – mari concerte. Nici un concert nu va sem?na cu altul. Fiecare concert va ?nv??a din experien?a celor precedente. De asemenea, sunt planificate proiecte ?nso?itoare, precum colaborarea str?ns? cu mass-media, realizarea unui documentar etc.
C?l?toria va ?ncepe ?n Ismail, va continua cu Tulcea, Br?ila, Turnu-Severin, Belgrad, Novi Sad, Bratislava, Viena ?i, p?n? vaporul va ajung? ?n Linz, vara va fi pe sf?r?ite.
Un an mai t?rziu, vaporul se va ?ndrepta spre vest. De data aceasta, ruta lui va fi Passau, Regensburg, canalul Rhine-Main-Danube p?n? la Rotterdam ?i ?napoi… av?nd parte de o experien?? european? total diferit?. Ce va spune magia ora?ului Basel unei chitare acustice? Cum va suna dialectul Alsacian ?n versiunea instrumentelor de suflat?
Jan Figel, membru al Comisiei Europene, zicea: „am luat cuno?tin?? cu mult interes de proiectul Dvs. de a explora Dun?rea, ?n scopul unei expedi?ii muzical-culturale, de a transforma un ?aland vechi ?ntr-o scen? pentru arti?ti din diferite ??ri. Asemenea proiecte pot fi considerate realiz?ri concrete ale moto-ului UE „uni?i ?n diversitate”, care corespunde multitudinii de culturi, tradi?ii ?i limbi ale Europei”.
Societatea Muzical? „Cuibul” va prezenta acest proiect ?n Republica Moldova ?i „Zdob ?i Zdub” va participa ?n c?l?toria muzical? de pe Dun?re.
„Zdob ?i Zdub” va c?nta ?n trei concerte – ?n Ismail, Tulcea ?i Br?ila, la sf?r?itul lui iulie-?nceputul lui august 2007. Forma?ia „Gaidamaki”, rockeri ucraineni, va concerta ?n Ismail. Partea rom?neasc? va fi reprezentat? de Loredana Groza.
Hubert von Goisern va vizita Chi?in?ul ?n cur?nd - 19-20 martie 2007. El dore?te s? fac? cuno?tin?? cu „Zdob ?i Zdub”, cu Chi?in?ul ?i locuitorii lui.
Hubert: Vreau s? cunosc Europa de Sud-Est, regiunea, oamenii, muzica, m?ncarea lor, s?-mi ?mbog??esc cuno?tin?ele despre toate aceste. De asemenea, s?-mi extind cercul de prieteni. Muzica lor nu-mi este familiar?. ?i cu toate acestea, eu simt ?i ?tiu c? ?n regiunea aia sunt muzicieni excep?ionali, adev?ra?i virtuo?i.

Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
CLIP Video_old_archive Cuibul Cuibul