Ştiri

27.02.2007

?n vizit? la Moscova

?n vizit? la Moscova
?n cur?nd va avea loc lansarea noului album „Ethnomecanica” ?n Rusia. „Ethnomecanica” – o combinare a spiritului doinei cu tehnica rock’n’roll-ului, ceea ce st? ?n putere doar bravilor din Basarabia, cunoscu?i sub pseudo-etnonimul „Zdob ?i Zdub”! Zdubii demult au p??it grani?a unui deceniu de rock’n’roll. Zece ani de scene pr?fuite ?i strune rupte, zece ani de inhibare a folclorului ?n agresivitatea hardcore-ului modern, zece ani de tehnic? ascu?it? precum lama celui mai iscusit fierar...
L?utarii zbur?tori ??i preg?tesc bagajele pentru a vizita Moscova. Ve?i avea posibilitatea s?-i vede?i ?i asculta?i ?n „Hard Rock Caf? Moscova” (8 martie, 21:00) ?i ?n clubul „Concert” (9 martie, 22:30).

26.02.2007

Etno-?nt?lnire

Etno-?nt?lnire
Etno-?nt?lnire
Ieri, 25 februarie 2007, ?n magazinul CD Market Trimedial (Chisinau), a avut loc ?nt?lnirea trupei „Zdob ?i Zdub” cu fanii s?i.
„Pentru muzicieni e un lucru foarte important s? aib? posibilitatea s? discute cu publicul care ?i ascult? muzica, ?l respect?. ?n special c?nd e vorba de ?ara natal?”, zice Roman.
Am ?ncercat s? cre?m o atmosfer? cald? pentru fanii no?tri ?i pe l?ng? faptul c? am oferit autografe ?i postere, am anun?at c??tig?torii concursului petrecut la PRO FM.
Premiul principal – centru muzical – s-a dus la persoana care a trimis cel mai mare num?r de SMS-uri – Nina Cebotari.
C?teva premii (suvenire de la Zdubi) dorim foarte mult s? le ?nm?n?m celor care nu au avut posibilitatea s? vin? la aceast? ?nt?lnire.
Ace?tia sunt de?in?torii CD-ului „Ethnomecanica” cu urm?toarele numere ale hologramei:
DA 1401593
DA 1401649
DA 1401590
Sper?m c? vom putea s? le oferim aceste premii la sediul nostru. A?tept?m s? ne contacta?i la num?rul de tel.: 449959.
Mul?umim tuturor c?rora ne-au vizitat ieri. Fotografii ?n Media/Foto.
21.02.2007

E timpul s? evalu?m rezultatele ?i s? ?mp?r?im cadourile!

E timpul s? evalu?m rezultatele ?i s? ?mp?r?im cadourile!
Concursul organizat de postul de radio PRO FM ?i forma?ia „Zdob ?i Zdub” se apropie de final. Mul?umim pentru participare. ?n cur?nd vom determina cei 10 c??tig?tori! ?n concurs au fost puse un centru muzical oferit de PRO FM ?i 9 suvenire de la „Zdob ?i Zdub”.
Acum! Aten?ie! To?i participan?ii la concurs ?i, ?n general, to?i fanii „Zdob ?i Zdub” sunt invita?i la o ?nt?lnire cu forma?ia lor drag?. ?nt?lnirea va avea loc duminic?, 25 februarie, orele 12:00, ?n incinta CD Market Trimedial, care se afl? ?n sectorul R??cani, Chi?in?u, ?n strada Alecu Russo 1/5. Atunci vor fi anun?a?i c??tig?torii concursului ?i vor fi ?nm?nate cadourile. V? a?tept?m pe to?i!

?n cur?nd ve?i putea citi interviul nostru improvizat on-line, ?n care ?ntreb?rile le-a?i pus Dvs., iar r?spunsurile le-au dat membrii forma?iei „Zdob ?i Zdub”. V? zicem sincer – am primit multe ?ntreb?ri, ?n limba rom?n?, englez?, rus?, dar unele dintre ele se repetau, de aceea nu to?i care ne-au scris vor fi men?iona?i ?n interviu. Dar toate scrisorile au fost citite. Unele dintre ele – adev?rate eseuri – au fost citite mult timp, cu glas tare. V? mul?umim mult de tot pentru participare. De asemenea, v? mul?umim pentru dispozi?ia bun? pe care ne-a?i transmis-o. Toate scrisorile sunt binevoitoare ?i sincere. La fel sunt ?i r?spunsurile. La moment traducem interviul ?n cele trei limbi ale site-ului ?i ?ncerc?m s? determin?m autorul celei (celor) mai bune ?ntreb?ri... rezultatul ?l ve?i afla aici, ?n cur?nd!
Cu drag,
„Zdob ?i Zdub”

C?teva am?nunte despre Zdubi: Trupa se afl? ?n perioada de repeti?ii. Preg?tim material pentru viitorul album. Din camera de repeti?ii se aude un zgomot, un sunet minunat, se deosebesc elemente de punk, etno, hardcore ?i musical. O nou? energie ia na?tere!


Deeplace Design and Development by Deeplace WebAndTV Programming and Development by Web And TV
Video_old_archive Cuibul CLIP Cuibul